Công an TP Hà Tĩnh tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân”

Ngày 27/4/2020 Công an Thành phố Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp UBMTTQ, UBND Phường Bắc Hà tổ chức thành công diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” trong năm 2021. Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo UBND, đại diện các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn.

Tại Hội nghị, sau khi nghe đại diện lãnh đạo Công an Thành phố báo cáo tình hình và kết quả thực hiện công tác đảm bảo ANTT, những vấn đề nổi lên trong quý I, 2021 trên địa bàn, hội nghị tập trung lắng nghe các ý kiến của Nhân dân. Hội nghị đã lắng nghe hơn 19 ý kiến phát biểu trực tiếp, các ý kiến mang tính xây dựng, phản ánh của nhân dân xoay quanh những vấn đề như: giải pháp đảm bảo an ninh đô thị; văn minh đô thị, xử lý các vấn đề lấn chiếm lề đường gây mất trật tự xã hội, giao thông đô thị; công tác quản lý dữ liệu công dân; một số vấn đề quan tâm trong thực hiện cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử; tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy; tình hình tội phạm ma túy, lô đề, cờ bạc; công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; việc phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân vào đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Đặc biệt, tại hội nghị chính quyền và nhiều ý kiến nhân dân ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của của lực lượng Công an Phường Bắc Hà với tinh thần trách nhiệm cao các CBCS đã phục vụ nhân dân tận tụy, có mặt mọi lúc khi nhân dân cần, xử lý nhân văn, giúp nhân dân có chỗ dựa về tinh thần, đảm bảo an toàn trong cuộc sống.
 
Bên cạnh đó, bà con nhân dân cũng kiến nghị, đề xuất cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an các cấp cần tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy trong Nhân dân, huy động quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm.
Tại diễn đàn lãnh đạo, cán bộ Công an thành phố đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của Nhân dân và đã có chỉ đạo cụ thể ở từng lĩnh vực; đồng thời mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành và đóng góp nhiều ý kiến hơn nữa của nhân dân để Công an Thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
 Diễn đàn công an lắng nghe ý kiến Nhân dân đã góp phần củng cố thêm niềm tin, sự đồng thuận trong xã hội, qua đó tạo được sự thống nhất giữa lực lượng Công an với cấp ủy, chính quyền và nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương, tăng cường hơn nữa mối quan hệ gắn kết giữa lực lượng Công an với nhân dân hướng đến thực hiện tốt cuộc bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp; thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng góp phần xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

HẰNG PHAN