Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Công an Vũ Quang vận động người dân giao nộp 8 khẩu súng, 2 thanh kiếm

Từ quá trình vận động của Công an huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh), người dân trên địa bàn đã giao nộp 1 khẩu súng thể thao, 7 khẩu súng tự chế và 2 thanh kiếm.

Nhằm góp phần giữ vững trật tự trên địa bàn, cuối tháng 10/2022, Công an huyện Vũ Quang đã thực hiện đợt cao điểm tổng kiểm tra, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
 

 
Theo đó, lực lượng đã đến tận nhà vận động Nhân dân thực hiện nghiêm các quy định pháp luật; chủ động giao nộp, phát hiện, đấu tranh, tố giác các tổ chức, cá nhân có hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ.
Đến nay, đơn vị đã thu nhận được 1 khẩu súng thể thao, 7 khẩu súng tự chế và 2 thanh kiếm. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền đến người dân nhằm nâng cao ý thức tự giác giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ.
Công an huyện Vũ Quang cũng tập trung điều tra, nắm tình hình địa bàn, rà soát lên danh sách những trường hợp nghi chế tạo, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trái phép, từ đó, xây dựng phương pháp, cách thức vận động thu hồi phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, đối tượng, điều kiện và hoàn cảnh cụ thể; kiên quyết đấu tranh với loại tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ.
 

THEO BÁO HÀ TĨNH