Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Công bố chỉ số cải cách hành chính trong Công an Hà Tĩnh năm 2022

Sáng 24/11, Công an Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính Công an tỉnh Hà Tĩnh năm 2022, kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong Công an tỉnh Hà Tĩnh năm 2022. Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến kết nối từ điểm cầu Công an tỉnh tới Công an 13 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh. Tham dự hội nghị tại các điểm cầu có đại diện lãnh đạo các phòng, Công an các huyện, thành phố, thị xã.
 
Toàn cảnh hội nghị
Thời gian qua, Công an Hà Tĩnh với tinh thần xác định công tác CCHC là nội dung trọng tâm của toàn lực lượng, công an các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền nhiều nội dung, giải pháp hiệu quả nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện lộ trình chuyển đổi số, hướng tới phục vụ tốt hơn cho người dân trên địa bàn.
Năm 2022, được sự quan tâm của Đảng uỷ Công an tỉnh, công tác CCHC tiếp tục quan tâm, triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Với những nỗ lực trong quá trình thực hiện của toàn lực lượng ở các cấp công an, năm 2022 Công an tỉnh Hà Tĩnh được Bộ Công an xếp hạng tốt về kết quả triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính.
 
 
Lãnh đạo phòng Tham mưu Công an tỉnh công bố kết quả xếp loại chỉ số CCHC trong Công an Hà Tĩnh năm 2022
Trong đó, xác định CCHC là nội dung trọng tâm công tác công an, các đơn vị đã tập trung đẩy mạnh CCHC với nhiều hình thức, cách làm sáng tạo, tăng cường công tác tuyên truyền, hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác Công an tỉnh giao. Các đơn vị tham gia đóng góp ý kiến tích cực trong việc tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, rút ngắn 38 thủ tục hành chính liên quan lĩnh vực công an. Hiện nay, các đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh đã áp dụng việc trả kết quả giao dịch thủ hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Công tác cải cách bộ máy hành chính đạt kết quả cao, đội ngũ cán bộ chiến sỹ trực tiếp làm công tác CCHC từng bước được cải thiện, phát huy được trách nhiệm cao trong quá trình thực hiện. Tập trung nâng cao chất lượng lĩnh vực tài chính công; từng bước hiện đại hoá nền hành chính trong Công an tỉnh. Công tác duy trì quản lý chỉ số CCHC theo chất lượng ISO được duy trì có hiệu quả.
 
Đại biểu tham dự hội nghị
Qua tổng kết đánh giá các tiêu chí CCHC trong năm 2022 một cách nghiêm túc, khoa học, lãnh đạo phòng Tham mưu đã công bố quyết định xác định kết quả xếp loại chỉ số CCHC của các đơn vị trong Công an tỉnh. Trong đó có 4 đơn vị cấp phòng; 2 đơn vị cấp huyện được Giám đốc Công an tỉnh công nhận xếp loại xuất sắc, các đơn vị còn lại được công nhận xếp hạng tốt về kết quả thực hiện chỉ số CCHC năm 2022.
 
Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Tại hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao nỗ lực của Công an các đơn vị, địa phương về cải cách thủ tục hành chính; đồng thời quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác CCHC trong Công an Hà Tĩnh thời gian tới. Đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu toàn lực lượng triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Công an tỉnh về CCHC; đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền CCHC gắn với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; đẩy mạnh cải cách thể chế; triển khai các cách thủ tục hành chính trong nội bộ và liên quan đến người dân, doanh nghiệp quyết liệt, hiệu quả và thực chất hơn. Đặc biệt, nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ cán bộ trong việc tiến hành giải quyết các thủ tục hành chính với cơ quan, tổ chức, cá nhân, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về lực lượng Công an Hà Tĩnh trong lòng Nhân dân.

Nga Nguyễn - Sỹ Quý