Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các Học viện, trường Công an nhân dân

Sáng 22/4/2020, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và địa điểm đào tạo của các Học viện, trường Công an nhân dân (CAND). Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo.

Triển khai Nghị quyết số 22 ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị và Đề án số 106 của Đảng ủy Công an Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Bộ Công an đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục đào tạo thuộc Bộ Công an. Trong đó, tiếp tục duy trì 08 cơ sở giáo dục đại học CAND gồm: Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện Chính trị CAND, Học viện Quốc tế, Trường Đại học An ninh nhân dân; Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại Hội nghị.


Mục tiêu của việc tổ chức, sắp xếp lại các cơ sở đào tạo là để Bộ Công an có hệ thống nhà trường tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho lực lượng CAND trong tình hình mới, phù hợp với việc bố trí cán bộ theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, đồng thời để Bộ Công an tập trung nguồn lực đầu tư cho các cơ sở đào tạo nói chung và các cơ sở giáo dục đại học nói riêng đạt chuẩn quốc gia, góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ CAND. 

Triển khai tổ chức thực hiện Quyết định số 106 ngày 31/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Công an, ngày 24/3/2020, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các Học viện, trường đại học CAND và ngày 07/4/2020, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định phê duyệt địa điểm đào tạo của các Học viện, trường đại học CAND. 

 
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Quyết định và tặng hoa các Học viện, trường Đại học CAND tại Hội nghị.


Tại Hội nghị, Bộ Công an đã công bố các Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, địa điểm đào tạo của các Học viện, trường Đại học CAND và Quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc, Phó Hiệu trưởng các Học viện, trường Đại học CAND...

 
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Quyết định và tặng hoa các đồng chí được điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc, Phó Hiệu trưởng các Học viện, trường Đại học CAND. 


Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành chúc mừng các Học viện, trường CAND, đặc biệt là các đồng chí tân Phó Giám đốc, Phó Hiệu trưởng các trường vinh dự được nhận Quyết định điều động, bổ nhiệm của Bộ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị này. Đồng chí Thứ trưởng khẳng định, các đồng chí được điều động, bổ nhiệm hôm nay đều là cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, được đào tạo bài bản về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ; có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc; có khả năng lãnh đạo, chỉ đạo, đoàn kết, quy tụ cán bộ và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo của lực lượng CAND.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị, các Học viện, trường CAND cần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mỗi tổ chức, cá nhân trong việc triển khai Đề án sắp xếp, tổ chức lại cơ sở đào tạo thuộc Bộ Công an; khẩn trương thực hiện các thủ tục giao nhận địa điểm, trụ sở, cơ sở vật chất, tài chính, tài sản, trang thiết bị; sớm triển khai sắp xếp, bố trí cán bộ, giảng viên theo cơ cấu tổ chức mới để đảm bảo hoạt động của nhà trường; duy trì sự ổn định về chính trị tư tưởng và đoàn kết nội bộ, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Tích cực đổi mới nâng cao chất lượng công tác quản lý giáo dục, đào tạo, chất lượng kiểm tra đánh giá… Chú trọng đánh giá đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ giảng viên; quan tâm phát triển toàn diện về trí, đức, thể, mỹ cho người học. Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học hướng tới mục tiêu Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở, ưu tiên lãnh đạo các Học viện, trường CAND đi về cơ sở để có thêm kiến thức thực tiễn nhằm phục vụ công tác giảng dạy... - Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh.

 

theo CTTTĐT Bộ Công an