Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Công bố Quyết định giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chiều ngày 7/5, tại Công an tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố quyết định giám sát đối với Ban cán sự đảng và đồng chí Bí thư, đó là: Đảng ủy Công an tỉnh; Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Ban cán sự Tòa án nhân dân tỉnh về việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 26; Chỉ thị số 27 của Bộ chính trị và Kết luận 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII . Đồng chí Trần Thế Dũng Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Cùng dự có Nguyễn Đình Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính, Trưởng đoàn giám sát và các thành viên trong đoàn.


Đại biểu tham dự hội nghị

Thực hiện Quyết định số 840 ngày 25/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh, trong thời gian 45 ngày, đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiến hành giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 9/11/2018 của Bộ Chính trị  về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc


Đồng chí Nguyễn Văn Cường - Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn giám sát công bố quyết định của Ban thưởng vụ Tỉnh ủy

 Chỉ thị 27-CT/TW, ngày 10/1/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “ tự diễn biến” “ tự chuyển hóa”.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương công tác chuẩn bị, chấp hành kế hoạch phục vụ đoàn giám sát của Đảng ủy Công an tỉnh; Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Ban can sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh. Đồng thời, đồng chí Phó Bí thư Thường trực yêu cầu các đơn vị được giám sát cần tập trung bám sát đề cương, các nội dung chương trình mà đoàn giám sát đề ra, đặc biệt là cần chấp hành nghiêm các quy định, hướng dẫn của cấp trên, chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, tạo điều kiện thuận lợi nhất để đoàn giám sát hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Đồng chí Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đối với thành viên đoàn giám sát, cần chấp hành nghiêm thời gian, sắp xếp hợp lí mọi công việc, tuân thủ quy chế, nguyên tắc công tác giám sát của Đảng; phát huy tinh thần trách nhiệm trong quá trình giám sát bảo đảm chính xác, khách quan, công khai, dân chủ nhằm phản ảnh thực chất, đúng kết quả theo tinh thần đã được xác định.
Ngay sau hội nghị công bố quyết định, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Đình Hải - Trưởng đoàn giám sát đã chủ trì cuộc họp phân công, giao nhiệm vụ, phổ biến nội dung thực hiện cho các thành viên trong đoàn giám sát.

Hùng Quý