Cụm thi đua số 4: Giao ban công tác thi đua Quý II/2021

Sáng ngày 27/7, Cụm thi đua số 4 Công an Hà Tĩnh tổ chức hội nghị giao ban đánh giá tình hình, kết quả công tác và xếp loại thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” Quý II/2021. Dự và chỉ đạo hội có Đại tá Phạm Thanh Phương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021 do Lãnh đạo Công an tỉnh phát động với phương châm “Chủ động – Nêu gương – Kỷ cương – Trách nhiệm – Hiệu quả”, với khí thế thi đua sôi nổi ra quân lập công, các đơn vị trong Cụm thi đua tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đẩy mạnh phong trào thi đua trong toàn đơn vị, đạt nhiều thành tích nổi bật.
 

Toàn cảnh hội nghị
 
Quý II/2021, cấp uỷ, lãnh đạo các đơn vị trong cụm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” với nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ, hiệu quả, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ công tác chuyên môn, đồng thời, chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xác định rõ trách nhiệm cho CBCS, phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, vai trò, năng lực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; chủ động tham mưu Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh thực hiện tốt các mặt công tác tham mưu, xây dựng lực lượng, hậu cần phục vụ tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự. Trong phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tận tuỵ, trách nhiệm với công việc, chủ động tích cực, sáng tạo trong tham mưu, tổ chức thực hiện được biểu dương, đưa tin tuyên truyền, nhân rộng.
 

Thượng tá Phạm Thanh Trâm, Trưởng phòng Tham mưu thông qua báo cáo kết quả triển khai thực hiện phong trào thi đua trong Quý II/2021 Cụm thi đua số 4.

 
Trong Quý II, các đơn vị đã đẩy mạnh thực hiện hiệu quả và tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; cao điểm 75 ngày đêm lập thành tích chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bám sát các phong trào thi đua thường xuyên và theo chuyên đề do Công an tỉnh phát động, các đơn vị đã cụ thể hóa thành các chỉ tiêu thi đua, tổ chức phát động thực hiện mang lại hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Trong quý, có 2 tập thể, 4 cá nhân được Bộ Công an, UBND tỉnh tặng Bằng khen; 10 tập thể, 47 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh biểu dương gương người tốt việc tốt; 31 lượt tập thể được biểu dương tại thông báo tháng.
 

Thượng tá Trần Hải Trung, Trưởng phòng Công tác Đảng và công tác chính trị phát biểu tại hội nghị.


Thượng tá Trần Bình Nghĩa, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ tham gia thảo luận tại hội nghị

 
Thời gian tới, các đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh; các chương trình, kế hoạch, hướng dẫn của Công an tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng; các nội dung phong trào thu đua Vì An ninh Tổ quốc năm 2021 do Công an tỉnh phát động. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua gắn với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ” ; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị 04 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới.
 

Đại tá Phạm Thanh Phương, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Phạm Thanh Phương, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của Cụm thi đua số 4 trong quý II. Các đơn vị trong cụm thi đua đã nghiêm túc, triển khai các phong trào thi đua sâu rộng dưới nhiều hình thức, biện pháp phong phú, sáng tạo với các chủ đề, phương châm hành động phù hợp với đặc điểm, tính chất, nhiệm vụ của từng đơn vị, tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên CBCS ra sức thi đua, quyết tâm, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra. Thời gian tới, đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu các đơn vị trong cụm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đổi mới nội dung, hình thức thi đua, công tác khen thưởng nhằm động viên, khen thưởng kịp thời CBCS lập thành tích xuất sắc trong công tác chiến đấu phục vụ Nhân dân, đồng thời chủ động phát hiện, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể có thành tích đột xuất, đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

CƯỜNG - NHUNG