Đại hội Chi bộ Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc lần thứ VII

Chiều ngày 8/5, Chi bộ Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tổ chức Đại hội lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Nam – UVBTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo Phòng PX03.


Qua 5 năm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ VI và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cấp trên, Chi bộ Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đã đạt được nhiều thành tích nổi bật. Đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra trong nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020. Cấp ủy thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đổi mới phương pháp và hình thức phát động phong trào sát với thực tiễn, sáng tạo, thực sự đã đi vào cuộc sống, tạo được khí thế tích cực trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được phát hiện và nhân rộng, có sức lan tỏa lớn; các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, tạo được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện; góp phần quan trọng vào ổn định ANTT tại cơ sở phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Thượng tá Đặng Ngọc Duẩn thông qua báo cáo Đại hội

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật không ngừng được đổi mới cả về nội dung và hình thức. Đội ngũ làm công tác xây dựng phong trào chuyên trách và bán chuyên trách từng bước được củng cố và nâng cao về chất lượng, góp phần to lớn vào công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đặc biệt trong xây dựng nông thôn mới, vị trí, vai trò của lực lượng Công an Hà Tĩnh đã được cấp ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, góp phần xây dựng bộ mặt nông thôn giàu đẹp. Hàng năm, Chi bộ đã kịp thời tham mưu cho Ban Giám đốc Công an tỉnh tổ chức các hoạt động nhân Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, Ngày hội đại đoàn kết dân tộc đạt kết quả tốt, qua đó vận động nhân dân tham gia vào công cuộc đảm bảo ANTT, đảm bảo bình yên ngay tại cơ sở.

Thượng tá Phạm Thanh Hải - Bí thư Chi bộ Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc điều hành bầu cử
Thời gian qua, Chi bộ thường xuyên tổ chức cho đảng viên, CBCS học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng nhằm không ngừng nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đảng viên và CBCS. Thực hiện nghiêm túc khẩu hiệu hành động của Công an tỉnh “Chủ động – Nêu gương – Kỷ cương – Trách nhiệm – Hiệu quả” và của đơn vị “Tham mưu tốt – Hướng dẫn sâu – Kiểm tra kỹ”. Chú trọng giáo dục đảng viên, CBCS nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện lệch lạc, sa sút ý chí hoặc phấn đấu cầm chừng.
Tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị, hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động do cấp trên phát động. Chi ủy, lãnh đạo luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào, tu dưỡng, rèn luyện, để cán bộ, đảng viên noi theo, thực hiện có hiệu quả.
 

Phát biểu tại Đại hội, Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận những kết quả của Chi bộ Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu Chi bộ Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần giữ vững ANCT – TTATXH, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Mục tiêu trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục tập trung xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh toàn diện, phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Phát huy thành tích đạt được những năm vừa qua, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, tập thể Chi bộ Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc quyết tâm lãnh đạo thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần vào sự thắng lợi chung của toàn Đảng bộ Công tỉnh.

Đại hội đã bầu ra 3 đồng chí vào Ban Chấp hành Chi bộ Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc nhiệm kỳ 2020 – 2025.

HỒNG NHUNG - SỸ QUÝ