Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Đại hội Chi Hội Luật gia Công an Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Chiều ngày 10/6, Chi Hội Luật gia Công an tỉnh Hà Tĩnh Tổ chức Đại hội khóa V, nhiệm kỳ 2024 -2029. Dự đại hội có đồng chí Hồ Văn Giáp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia tỉnh Hà Tĩnh; đồng chí Đại tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng các đại biểu thuộc chi hội Luật gia Công an tỉnh.


Lãnh đạo Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Khóa IV, nhiệm kỳ 2017 – 2024, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Ban Thường vụ Hội Luật gia tỉnh, Chi Hội Luật gia Công an tỉnh đã bám sát chức năng, nhiệm vụ và chương trình hoạt động của Chi hội, triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là việc tuyên truyền phổ biến pháp luật. Chi Hội Luật gia Công an tỉnh trong nhiệm kỳ qua với phương thức đổi mới đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ cả về tổ chức và hoạt động. Bên cạnh việc tăng cường củng cố, kiện toàn các Tổ Luật gia thì đã quan tâm tới công tác phát triển hội viên mới, nâng cao chất lượng hội viên; hoạt động của Chi hội cũng đã có nhiều tiến bộ theo chiều hướng tích cực, chủ động, nhạy bén; đáp ứng ngày càng tốt hơn theo tiến trình phát triển của đất nước và của tỉnh. Các nhiệm vụ công tác trọng tâm như: Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật đã được Chi Hội và hội viên quan tâm đẩy mạnh và đạt nhiều hiệu quả. Trong nhiệm kỳ qua Chi hội và hội viên đã nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng trên 400 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Đoàn đại biểu Quốc Bộ Công an và các sở ngành gửi tới lấy ý kiến đạt yêu cầu, có chất lượng. Đặc biệt là phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức các hội nghị lấy ý kiến đóng góp các dự án luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, như: Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Cảnh vệ; Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi); Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.. Các hội viên Chi hội tích cực tham gia vào công tác nghiên cứu các đề tài khoa học, trong nhiệm kỳ đã tham gia nghiên cứu hoàn thành 12 đề tài khoa học


Thượng tá Phạm Thanh Trâm - Phát biểu tại Đại hội

Tham gia góp ý kiến xây dựng các văn bản pháp luật; làm tốt công tác xây dựng Chi hội ngày càng trong sạch vững mạnh; tham gia tiếp nhận, điều tra, giải quyết các vụ án hình sự đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, phục vụ tốt các mục tiêu kinh tế - xã hội. Giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
Đội ngũ luật gia trong Chi hội Công an tỉnh đã và đang tích cực đóng góp phần mình trong lĩnh vực xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đưa pháp luật vào cuộc sống, góp phần nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật của nhân dân, giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.


Đại hội đã chọn và bầu được 7 hội viên vào Ban chấp hành Khóa V, nhiệm kỳ 2024 – 2029.. Đại hội cũng đã bầu 5 dại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Hà Tĩnh khóa V, nhiệm kỳ 2024 -2029.


Đại tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Đại hội


Phát biểu tại Đại hội, Đại tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Hồ Văn Giáp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia tỉnh Hà Tĩnh đánh giá cao về hoạt động trong nhiệm kỳ trước của Chi Hội Luật gia Công an tỉnh, đồng thời, đề nghị Chi Hội Luật gia Công an trong nhiệm kỳ mới cần thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp thực hiện của Chi hội đã nêu tại văn kiện Đại hội.


Đồng chí Hồ Văn Giáp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại Đại hội


Chú trọng tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật cho hội viên, công tác xây dựng chính sách pháp luật; phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; tư vấn pháp luật; trợ giúp pháp lý cho người dân.Tiếp tục kiện toàn tổ chức Hội, nâng cao chất lượng sinh hoạt, bám sát thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và của Hội Luật gia tỉnh. Đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ, của tổ chức Hội và hội viên. Chấp hành tốt Điều lệ Hội, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của hội viên, đoàn kết tập hợp hội viên xây dựng Hội phát triển vững mạnh Thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng chính sách pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, hòa giải ở cơ sở và giám sát thi hành pháp luật. Đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo nội dung phương thức hoạt động Chi hội, Ban Chấp hành Chi hội mới nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với hoạt động Chi hội, luôn quan tâm, thăm hỏi đời sống, tinh thần của hội viên. Đồng thời, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo nội dung phương thức hoạt động Chi hội trong thời gian tới .

Sỹ Quý - Hồng Nhung