Đảm bảo an ninh trước ngày hội lớn của dân tộc

Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sắp tới là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. Với tầm quan trọng đó, công tác đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho bầu cử được Công an Hà Tĩnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Ngay sau khi có kế hoạch của Công an tỉnh, Công an thị xã Hồng Lĩnh đã quán triệt đến toàn thể cán bộ chiến sỹ của đơn vị về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Đội An ninh xây dựng kế hoạch, nắm chắc tình hình và tổ chức thực hiện các phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên đia bàn trước trong và sau bầu cử.

Tại các địa phương, cơ sở, lực lượng Công an xã cũng đã chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo ANTT đến từng thôn, tổ dân phố, trong đó chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nắm bắt thông tin, kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương giải quyết những vấn đề nảy sinh, vướng mắc.
Bám sát chỉ đạo của Bộ Công An, của Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban bầu cử tỉnh, Công an Hà Tĩnh đã xây dựng kế hoạch tổng thể và các kế hoạch chuyên đề, phối hợp với các sở, ngành tập trung triển khai các mặt công tác liên quan đến bảo đảm an ninh trật tự cho cuộc bầu cử.

Bảo đảm an ninh, an toàn cho ngày bầucử được đánh giá là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Việc xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các mặt công tác đã cho thấy sự chủ động, tinh thần quyết tâm của Công an Hà Tĩnh trong việc bảo đảm an ninh, an toàn dịp trước trong và sau bầu cử.

 

Theo HTTV