Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Đảm bảo an toàn PCCC và CNCH tại các công trình, lán trại

Sáng 27.2, Đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh do Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra các điều kiện về an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại một số công trình, lán trại phục vụ thi công công trình trên địa bàn thị xã Kỳ Anh.


Đoàn kiểm tra liên ngành gồm các ngành Công an tỉnh, Xây dựng, Công thương, Tài nguyên và môi trường, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Công ty Điện lực Hà Tĩnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã.Đoàn đã đến kiểm tra thực tế tại Lán trại công nhân thuộc Công ty Cp thương mại xây dựng Bắc Á và lán trại công nhân thuộc Tổng Công ty 36-CTCP tại phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh. Tại các đơn vị, sau khi nghe báo cáo tình hình các nội dung liên quan đến việc thi công công trình đang thi công , đoàn đã tiến xem xét hồ sơ, tiến hành kiểm các điều kiện an toàn PCCC và CNCH của cơ sở theo quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/07/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy; việc chấp hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định của pháp luật về PCCC và CNCH. Đồng thời kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quy hoạch, xây dựng; các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất; các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng điện và các nội dung khác có liên quan ...
Sau khi kiểm tra thực tế tại các đơn vị, đại diện lãnh đạo các ban ngành đã cùng thảo luận, đưa ra ý kiến đánh giá nhận xét khách quan, chỉ ra các ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, nguyên nhân và hướng khắc phục về việc việc chấp hành các quy định đồng thời có những định hướng nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an toàn PCCC và CNCH trong thời gian tới và ghi nhận, giải đáp các khó khăn, vướng mắc của cơ sở, địa bàn.


Phát biểu kết luận, đồng chí Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao việc chấp hành các quy định pháp luật của các đơn vị. Sự quan tâm của lãnh đạo các đơn vị và công nhân lao động trong việc thực hiện nghiêm các quy định về PCCC và CNCH tại các lán trại thi công công trình, không để xảy ra các vấn đề, sự cố liên quan đến cháy nổ trong quá trình thi công  đã góp phần đảm bảo tiến độ công trình theo yêu cầu đề ra. Đồng chí Phó Giám đốc cũng khẳng định vai trò quan trọng trong việc thực hiện nghiêm các quy định về PCCC và CNCH tại các công trình, lán trại và đề nghị các đơn vị sớm khắc phúc những khuyết điểm, thiếu sót còn tồn tại nhằm đảm bảo an toàn cho người và tài sản, phương tiện, phục vụ thi công công trình… Đồng chí Đại tá Đặng Hoài Sơn cũng đề nghị các ngành liên quan tiếp tục phối hợp, tang cường công tác kiểm tra đối với các công trình, lán trại trên địa bàn, chỉ đạo hướng dẫn chính quyền địa phương, lực lượng Công an cơ sở trong việc kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị thi công các công trình, đảm bảo an toàn về PCCC, hạn chế thấp nhất các sự cố cháy nổ xảy ra, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

 

Văn Chút - PCCC