Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Đảng bộ Công an Hà Tĩnh sẵn sàng cho một kỳ đại hội thành công

Đảng bộ Phòng Cảnh sát Cơ động và Chi bộ phòng An ninh kinh tế được Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Hà Tĩnh chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025. Để đại hội thành công tốt đẹp, các đơn vị đang tập trung cao cho công tác chuẩn bị.


Xác định đây là vinh dự cũng là trách nhiệm lớn, Đảng bộ phòng Cảnh sát cơ động đã chủ động triển khai chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tiến hành bài bản công tác chuẩn bị đại hội theo đúng hướng dẫn, thời gian, quy trình.
Dưới sự theo dõi, hướng dẫn của các cấp, 9/9 chi bộ trực thuộc Đảng bộ phòng Cảnh sát cơ sở đã hoàn thành việc tổ chức đại hội chi bộ. Ðảng ủy phòng cũng thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; hoàn thiện các văn kiện chuẩn bị cho đại hội. Trong đó, xác định hai nhiệm vụ trọng tâm của đại hội là Báo cáo chính trị và lựa chọn nhân sự đủ tâm, đủ tài để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

Theo đó báo cáo chính trị của Ðảng bộ tập trung đánh giá sát thực tiễn tình hình, rút ra bài học kinh nghiệm để đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Để chuẩn bị tốt cho công tác nhân sự cho đại hội, Ðảng ủy Phòng Cảnh sát cơ động đã tiến hành rà soát, quy hoạch, giới thiệu những người có đủ năng lực, uy tín, đảm nhiệm công tác và bảo đảm số lượng, cơ cấu hợp lý; hoàn thành quy trình giới thiệu, lựa chọn nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy đảm bảo minh bạch, khách quan.
 

Bí thư Đảng ủy phòng Cảnh sát cơ động Nguyễn Trường Diệu cho biết: “Nhận thức trách nhiệm khi được chọn làm đại hội điểm của đảng bộ Công an Hà Tĩnh, chúng tôi đã tiến hành các bước chuẩn bị một cách bài bản, đúng quy trình. Để chuẩn bị cho đại hội điểm theo sự phân công của Đảng ủy Công an tỉnh, đảng bộ đã chuẩn bị các nội dung, tổ chức nghiên cứu, quán triệt các quy định của Đảng, đặc biệt là Chỉ thị số 35-CT/TW năm 2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Thông tri số 01 của Đảng ủy Công an Trung ương về Đại hội Đảng các cấp trong CAND và hướng dẫn của Đảng ủy Công an tỉnh về công tác chuẩn bị Đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng ủy phòng xác định đây là giai đoạn đặc biệt quan trọng, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các phong trào thi đua, tạo khí thế sôi nổi trong cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, để Đại hội Đảng bộ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đơn vị, lập nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu và sinh hoạt. Đến thời điểm này Công tác chuẩn bị đến nay cơ bản hoàn thành, theo kế hoạch Đại hội Đảng bộ phòng Cảnh sát cơ động nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ được tổ chức vào ngày 5/3/2020".
 

Cũng là đơn vị được chọn đại hội điểm của Đảng bộ Công an tỉnh, Chi bộ phòng An ninh Kinh tế cũng đã hoàn thành các nội dung để tổ chức Đại hội. Bí thư Chi bộ Đặng Quốc Thiện cho biết: Căn cứ các hướng dẫn của Đảng ủy Công an tỉnh và cấp trên, Chi bộ phòng An ninh Kinh tế đã ban hành chương trình, kế hoạch với các nội dung cụ thể tổ chức Đại hội. Thành lập Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban nhân sự, tổ chức, các Tiểu ban phục vụ Đại hội, giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Đến nay, chi bộ đã hoàn thiện các văn kiện chuẩn bị cho Đại hội, trong đó tập trung nội dung báo cáo chính trị của Đại hội, chú trọng đánh giá sát thực tiễn tình hình, rút ra bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Để chuẩn bị tốt cho công tác nhân sự, Chi ủy đã rà soát, quy hoạch, giới thiệu những người có đủ năng lực, uy tín, đảm nhiệm công tác, bảo đảm số lượng, cơ cấu hợp lý trên tinh thần minh bạch, khách quan và dân chủ, theo kế hoạch Đại chi bộ phòng An ninh Kinh tế sẽ được tổ chức vào ngày 3/3/2020.
 

Trước đó, để chào mừng Đại hội các cấp và Đại hội chi bộ phòng An ninh kinh tế, vừa qua, đơn vị phối hợp với Công ty điện lực Hà Tĩnh tổ chức Chương trình trao tặng Quỹ khuyến học trị giá 30 triệu đồng cho Hội khuyến học xã Cẩm Dương cùng 10 suất quà, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng cho 10 em học sinh trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập.
 
 

Với tinh thần khẩn trương, bài bản, đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị tổ chức đại hội điểm ở 2 tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Công an Hà Tĩnh được chọn đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ chính, đảm bảo đúng quy trình, sẵn sàng cho một kỳ đại hội thành công.
Được biết, Đảng bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh cùng với Đảng bộ các huyện Hương Sơn, Thạch Hà đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh chọn làm điểm chỉ đạo đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, trong thời gian này, công tác chuẩn bị Đại hội được Đảng bộ Công an Hà Tĩnh chủ động triển khai với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo và phát triển./


 

Lý Hoàng - Hùng Dương