Đảng ủy Công an Hà Tĩnh: Triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2021

Chiều ngày 18/1, Công an Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Báu Hà - UVBTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính. Đại tá Phạm Thanh Phương - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.


Toàn cảnh hội nghị

 
Năm 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, sâu sát của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, sự phối hợp có hiệu quả của các ban, ngành, các địa phương; sự ủng hộ giúp đỡ của các từng lớp Nhân dân, với quyết tâm chính trị cao, Đảng uỷ Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo và triển khai có hiệu quả Nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác, đạt nhiều kết quả nổi bật trên các mặt công tác. Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020, Công an Hà Tĩnh được Bộ Công an tặng Cờ thi đua; Bộ Công an, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp trong Công an Hà Tĩnh.
 

Thượng tá Bùi Văn Vinh - Phó Trưởng phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị thông qua báo cáo tổng kết

 
Năm 2020, Đảng uỷ Công an tỉnh đã ban hành 3 nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác; đồng thời ban hành 24 kế hoạch, 5 chương trình hành động, 4 thông báo 51 quyết nghị, 215 kết luận, 80 báo cáo và hơn 200 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các mặt công tác xây dựng Đảng. Tổ chức sơ, tổng kết các chuyên đề theo hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên. Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng đảng và công tác đảng viên; kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng các cấp, nhất là cấp cơ sở theo mô hình tổ chức mới; quan tâm làm tốt công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên và công tác đảng viên theo quy định.
Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân, cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy các cấp năm 2020. Đảng uỷ Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Qua kiểm tra đã góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các đảng viên, cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Tổ chức hội nghị và chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở, Đảng bộ Công an huyện, Thành phố, Thị xã tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 trong Đảng bộ Công an Hà Tĩnh.
 

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị
 
Tiếp tục chỉ đạo các hệ lực lượng tăng cường thực hiện các kế hoạch, biện pháp công tác để nắm, tham mưu, giải quyết tốt tình hình, tạo sự chuyển biến rõ nét về TTATXH trên địa bàn. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản. Chỉ đạo triển khai có hiệu quả 9 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm theo từng lĩnh vực, hệ loại đối tượng; trong đó tập trung trấn áp mạnh mẽ các ổ nhóm tội phạm hình sự hoạt động liên huyện, liên tỉnh, tội phạm và vi phạm pháp luật về VKVLN; tội phạm ma tuý; tội phạm và vi phạm pháp luật về khai thác khoảng sản.... Tiếp tục phối hợp với các ngành, các cấp củng cố, duy trì có hiệu quả hoạt động của 43 mô hình, đồng thời tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phối hợp xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.
Tại hội nghị, nhiều ý kiến thảo luận xoay quanh nội dung nâng cao hiệu quả giám sát; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng lực lượng nghiệp vụ vững mạnh và công tác đảm bảo giữ vững an ninh trật tự...
Phát huy những kết quả, thành tích đạt được, năm 2021 Đảng ủy Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác bảo đảm ANTT, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa tội phạm; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT gắn với CCHC; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, quần chúng nhân dân tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT.
 

Đồng chí Trần Báu Hà – Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng của Công an Hà Tĩnh

 
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Báu Hà – Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng của Công an Hà Tĩnh. Đồng chí yêu cầu thời gian tới, Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, đổi mới phương thức lãnh đạo; phát huy dân chủ, kỷ cương; tăng cường đoàn kết nội bộ nhằm thống nhất, đoàn kết trong chỉ đạo, điều hành. Đặc biệt là chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết chuyên đề thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, tích cực các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và công tác chuyên môn, góp phần xây dựng lực lượng Công an Hà Tĩnh chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại…trước mắt là bảo vệ thành công đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 

Đại tá Phạm Thanh Phương – Phó Giám đốc Công an tỉnh Phát biểu kết luận hội nghị

 
Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Phạm Thanh Phương – Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nắm, xử lý tình hình; tham mưu, phối hợp giải quyết tốt các vụ việc ngay từ cơ sở. Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT. Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp xây dựng Đảng bộ và lực lượng Công an Hà Tĩnh trong sạch, vững mạnh, toàn diện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả...
Trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc:
 


HỒNG NHUNG - SỸ QUÝ