Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Đảng uỷ Công an tỉnh bầu bổ sung nhân sự

Sáng ngày 9/7, Đảng uỷ Công an tỉnh tổ chức hội nghị thực hiện quy trình nhân sự bổ sung uỷ viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Đại tá Phạm Thanh Phương, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng tham dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh.


Đại biểu tham dự


Thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ sung Ủy viên Ban Chấp, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh, tại hội nghị đại diện Văn phòng Đảng uỷ Công an tỉnh đã thảo luận, thống nhất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, cách làm, quy trình giới thiệu nhân sự và tiến hành giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh tham gia thảo luận tại hội nghị

Hội nghị đã tiến hành thảo luận, thống nhất giới thiệu nhân sự và bầu bổ sung nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với đồng chí Nguyễn Công Dũng, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng tổ chức cán bộ. Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã tiến hành thảo luận, bỏ phiếu với kết quả 100% nhất trí thông qua.


Đại tá Phạm Thanh Phương, Phó Bí thư Đảng uỷ phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Phạm Thanh Phương, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận những nỗ lực đóng góp của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh trong thời vừa qua, tin tưởng rằng thời gian tới các đồng chí được tin tưởng bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh sẽ tiếp tục phấn đấu, phát huy năng lực, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ trên cương vị được giao. Đồng thời, đề nghị Văn phòng Đảng uỷ Công an tỉnh nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ chuẩn y kết quả bầu bổ sung vào Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với đồng chí Nguyễn Công Dũng.

Nga Quang