Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Đánh giá kết quả kiểm tra, phúc tra phiếu thu thập thông tin dân cư

Chiều ngày 30/6, Công an tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác kiểm tra, phúc tra phiếu thu thập thông tin dân cư. Tham dự hội nghị có đồng chí Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh. Các đồng chí đại diện các Phòng chức năng Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố, thị xã.


Thời gian qua, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Công an tỉnh về việc triển khai thực hiện các nội dung trong xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Công an các huyện, thành phố, thị xã đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc. Phát huy vai trò của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 896 Công an các huyện, thành phố, thị xã đã tích cực tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Công an các huyện, thành phố, thị xã; Công an các xã, phường, thị trấn đã tích cực chủ động tham mưu cho UBND cùng cấp ban hành nhiều văn bản để huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của Nhân dân trong công tác thu thập dân cư.

Toàn cảnh hội nghị
Để công tác triển khai đạt kết quat cao nhất, Công an tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo Công an các huyện, thành phố, thị xã tổ chức đẩy nhanh tiến độ thu thập thông tin dân cư, phục vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác thu thập thông tin dân cư tại 13/13 đơn vị Công an cấp huyện và Công an các xã, phường, thị trấn trên địa bàn. Qua đó kịp thời hướng dẫn khắc phục những tồn tại hanh chế và nâng cao chất lượng dữ liệu dân cư đã thu thập.

Thượng tá Trần Thị Ngọc - Trưởng Phòng PC06 trình bày báo cáo kết quả kiểm tra, phúc tra phiếu thu thập thông tin dân cư
Thời gian qua, Công an tỉnh đã tiến hành thu thập mới phiếu DC01 sau scan 24.626 phiếu; cập nhật, bổ sung thông tin công dân 12.070 phiếu; chỉnh sửa thông tin công dân 33.343 phiếu. Tổng số nhân khẩu chưa thu thập được 14.699, nguyên nhân do vắng mặt tại địa phương thông tin lưu tại cơ quan Công an không đầy đủ và số nhân khẩu mới sinh, công dân không hợp tác trong Thu thập TTDC.

Thượng tá Bùi Đức Thuận - Phó Trưởng Công an Thành phố trình bày ý kiến tại hội nghị
Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Công an tỉnh, Công an các đơn vị địa phương đã xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Công an tỉnh đã thành lập các Đoàn kiểm tra, phúc tra lại thông tin dân cư thu thập tại 13/13 đơn vị Công an cấp huyện và một số đơn vị Công an cấp xã; đánh giá lại chất lượng dữ liệu, thông tin dân cư đã thu thập; yêu cầu đơn vị bổ sung, cập nhật các thông tin còn thiếu hoặc chưa đúng để đảm bảo chính xác thông tin trước khi chính thức nhập vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Công an xã, phường thị trấn nâng cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức rà soát, kiểm tra phúc tra đánh giá chất lượng dữ liệu dân cư tại 216/216 đơn vị cấp xã.
Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu thời gian tới, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về Luật Cư trú, Luật Căn cước công dân, dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đến các cấp, các ngành và nhân dân hiểu rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tiếp tục rà soát, thu thập bổ sung Phiếu DC01 đối với số công dân chưa thu thập, nhân khẩu tạm trú trên địa bàn.

HÙNG - NHUNG