Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Đánh giá tiến độ triển khai Luật và Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở

Chiều ngày 11/6, Công an tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ triển khai Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT tại cơ sở và Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT tại cơ sở. Tham gia hội nghị có đại diện lãnh đạo các Phòng chức năng, Công an các huyện, thành phố, thị xã. Đại tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.


Trong thời gian qua, Công an tỉnh đã thực hiện nghiêm túc các văn bản của Bộ Công an về việc triển khai Luật lực lượng tham gia bảo vệ ANTT và Kế hoạch tổ chức Lễ ra mắt. Ban hành kế hoạch triển khai cụ thể, đôn đốc từng nội dung nhiệm vụ. Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh dự thảo Quyết định ban hành kế hoạch tổ chức Lễ ra mắt, cụ thể sẽ tổ chức ra mắt “điểm” tại Thành phố Hà Tĩnh vào ngày 1/7/2024.

Để chuẩn bị chu đáo cho Lễ ra mắt "điểm" tại Thành phố Hà Tĩnh, các phòng nghiệp vụ đã chủ động rà soát, lập danh sách cán bộ, chiến sĩ tham gia luyện tập. Đồng thời phối hợp với phòng Hậu cần chuẩn bị trang phục kỹ lưỡng cho các lực lượng công an viên, bảo vệ dân phố, đội trưởng, đội phó đội dân phòng trên địa bàn tỉnh tham gia lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở trong lễ ra mắt. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về Luật, Nghị định cũng như việc chuẩn bị Lễ ra mắt theo kế hoạch đã đề ra.
Chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục khắc phục những khó khăn, tập trung triển khai quyết liệt, nghiêm túc các nội dung được phân công theo kế hoạch để đảm bảo đúng tiến độ, sẵn sàng cho Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT tại cơ sở.

Nhung Quý