Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới

Sáng ngày 25/5, Công an Thành phố Hà Tĩnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Thành phố tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09, ngày 01/8/2013 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”.

Tham dự hội nghị có đồng chí Thượng tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND, UBMTTQ Thành phố

Đại biểu tham dự hội nghị
Qua 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, cấp ủy chính quyền đã ban hành nhiều văn bản tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phối hợp giữa Công an, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; phối hợp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho CBCS, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về công tác bảo đảm ANTT…để nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa trong các tầng lớp nhân dân.
Công an các phường, xã đã chủ động đẩy mạnh công tác tấn công trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; xây dựng, duy trì, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến đang phát huy hiệu quả trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Làm tốt công tác sơ, tổng kết, biểu dương khen thưởng kịp thời và nhân rộng điển hình tiên tiến trong việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, quy chế phối hợp đảm bảo ANTT.
Trong 10 năm thực hiện chương trình đã phối hợp với các phòng, ban chức năng, các cơ quan, đơn vị, nhà trường trên địa bàn tổ chức 2.728 buổi, tuyên truyền, nói chuyện về Luật giao thông đường bộ, Luật phòng chống ma túy, Luật phòng chống HIV/AIDS... với 354.640 lượt người tham dự. Phối hợp Hội Phụ nữ các cấp tuyên truyền nâng cao kiến thức pháp luật, nhất là các lĩnh vực liên quan đến phụ nữ và trẻ em như: Luật Bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật trẻ em... Phối hợp Trung tâm Văn hoá - Truyền thông thành phố xây dựng và phát sóng gần 200 phóng sự, 289 bản tin tuyên truyền về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, trật tự an toàn giao thông, gương người tốt, việc tốt trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở. Hàng năm, lực lượng công an đã phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức các đợt mít tinh diễu hành với đông đảo quần chúng nhân dân tham gia hướng ứng nhân tháng hành động phòng chống ma túy, tháng an toàn giao thông đạt kết quả tốt. Qua tuyên truyền, Nhân dân đã cung cấp gần 40.000 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng Công an điều tra, làm rõ nhiều vụ án, vụ việc, qua đó góp phần kéo giảm tội phạm qua từng năm.
Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến tham luận làm rõ hơn kết quả đạt được, đồng thời đề ra hướng tiếp tục phát huy thời gian tới.

Trung tá Nguyễn Quốc Hùng, Trưởng Công an Thành phố phát biểu tại hội nghị
Để đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới, Công an Thành phố và Ủy ban MTTQ thành phố tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ Công an và quần chúng nhân dân về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân. Chăm lo xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, lực lượng nòng cốt, tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, chế độ chính sách để lực lượng này thực hiện tốt vai trò tham mưu trên lĩnh vực đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Thượng tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu kết luận hội nghị
Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Giám đốc Công an tỉnh đánh giá, ghi nhận những thành tích và kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Chương trình số 09 về đẩy mạnh công tác XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ trong 10 năm qua. Đồng thời, nhấn mạnh: Công an Thành phố, Uỷ ban MTTQ thành phố và các tổ chức thành viên tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả Chương trình số 09 trong các cấp, chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, cán bộ, công nhân viên chức và nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ; quan tâm xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng nòng cốt ở cơ sở; củng cố, duy trì và tinh gọn các mô hình theo hướng thiết thực, hiệu quả; xây dựng nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Từ đó góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới.


Nhân dịp này, 5 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới đã được Chủ tịch UBND Thành phố tặng Giấy khen.

Hồng Nhung - Đức Quang