Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Đẩy mạnh thực hiện chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt

Nhằm phục vụ mở cao điểm tuyên truyền việc thực hiện chi trả an sinh xã hội dưới hình thức không dùng tiền mặt trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an tỉnh Hà Tĩnh - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06 tỉnh đã phối hợp Sở Lao động, Thương binh và Xã hội xây dựng tài liệu tuyên truyền về những lợi ích, tiện ích của việc thực hiện chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt.


Chủ trì cuộc làm việc, có đồng chí Đại tá Đặng Hoài Sơn,Phó Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Lao động, thương binh và xã hội tỉnh Hà Tĩnh.

Bám sát ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg ngày 25/11/2022, ngày 25/11/2022 về thúc đẩy chuyển đổi số trong An sinh xã hội không dùng tiền mặt, nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong An sinh xã hội không dùng tiền mặt, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh ban hành 01 Kế hoạch, 04 văn bản có liên quan trong thực hiện Đề án 06. Hiện nay, đã tham mưu Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 tỉnh ban hành Công văn số 16/TCTTKĐA06, ngày 17/01/2024 đôn đốc thực hiện chi trả an sinh xã hôi, trong đó, giao chỉ tiêu thực hiện cụ thể đối với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố, thị xã.
Công an tỉnh - Cơ quan thường trực Tổ công tác đã tổ chức 02 buổi làm việc trực tiếp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và làm việc trực tiếp với 04 huyện (Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Thạch Hà và Lộc Hà) để đôn đốc, thực hiện các nhiệm vụ được giao, tháo gỡ các “điểm nghẽn về pháp lý, hạ tầng công nghệ, dữ liệu, an ninh an toàn bảo mật, nguồn lực triển khai, qua đó thúc đẩy thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án 06.Tại cuộc làm việc, với quyết tâm chính trị cao nhất, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo Công an ba cấp gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Đề án 06, trong đó đã ban hành 01 Kế hoạch và 02 Văn bản có liên quan đến việc chi trả An sinh xã hội để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an và UBND tỉnh đối với quy trình 07 bước theo hướng dẫn của Cục C06, Bộ Công an.
Tăng cường chỉ đạo hơn 1,1 nghìn cán bộ chiến sỹ phối hợp ngành Lao động đảm bảo duy trì, cập nhật, bảo đảm dữ liệu dân cư luôn “đúng, đủ, sạch, sống” phục vụ nhanh nhất việc cấp tài khoản An sinh xã hội xác định đây là mệnh lệnh công tác cũng như là danh dự của lực lượng Công an nhân dân với phương châm "Không ai bị bỏ lại phía sau".

Đức Quang