Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Đẩy mạnh thực hiện chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt

Hà Tĩnh đang tích cực, khẩn trương thúc đẩy chuyển đổi số trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, chi trả không dùng tiền mặt với người lao động, các đối tượng được hưởng trợ cấp từ ngân sách nhà nước.

Ngày 25/11/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt. Chỉ thị được ban hành nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện các chính sách xã hội, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội một cách thuận lợi, đặc biệt là chi trả không dùng tiền mặt. Qua đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tích cực, khẩn trương thúc đẩy chuyển đổi số trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, chi trả không dùng tiền mặt với người lao động, các đối tượng được hưởng trợ cấp từ ngân sách nhà nước.Nhằm phục vụ mở cao điểm tuyên truyền việc thực hiện chi trả an sinh xã hội dưới hình thức không dùng tiền mặt trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội (ASXH) không dùng tiền mặt. Để đảm bảo tất cả người dân thuộc diện hưởng chính sách an sinh xã hội được chi trả không dùng tiền mặt trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Công an huyện Hương Khê chỉ đạo Đội QLHC về TTXH phối hợp với Công an các xã, thị trấn thực hiện cao điểm tuyên truyền, vận động người thuộc diện hưởng chính sách an sinh xã hội đăng ký tài khoản thực hiện chi trả không dùng tiền mặt.Tính đến ngày 02/01/2024, trên địa bàn huyện có 10.172 đối tượng hưởng chính sách An sinh xã hội hàng tháng; trong đó có 905/2378 (chiếm tỷ lệ 38%) người đã đăng ký nhận chi trả qua tài khoản. Với tinh thần "không ai bị bỏ lại phía sau" trong công cuộc chuyển đổi số, Tổ công tác Đề án 06 huyện đang tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện hướng tới đạt kết quả 100% để kịp thời chi trả trước Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024.


 

Đậu Nhung - Công an Hương Khê