Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Công an tỉnh Hà Tĩnh thực hiện có hiệu quả việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ, Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc thực hiện có hiệu quả việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với việc giải quyết các thủ tục hành chính, từ ngày 27/5/2021 bên cạnh việc tiếp nhận trực tiếp hồ sơ giải quyết các TTHC trên lĩnh vực đăng ký, quản lý con dấu tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Hà Tĩnh, Công an tỉnh đã tiến hành tiếp nhận trực tuyến hồ sơ trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và Cổng dịch vụ công Bộ Công an. Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn hoặc https://dichvucong.bocongan.gov.vn
        Việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên lĩnh vực đăng ký, quản lý con dấu góp phần nâng cao chất lượng phục vụ cá nhân, tổ chức khi tham gia các giao dịch hành chính. Đồng thời, đây là một giải pháp hiệu quả, phù hợp trong điều kiện diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, góp phần hạn chế lây lan bệnh dịch (Trước đó, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện có hiệu quả việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với Thủ tục khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua Trang thông tin điện tử tại địa chỉ https://xuatnhapcanh.gov.vn; Thủ tục Thông báo lưu trú tại Công an cấp xã qua việc mở tài khoản cho các cơ sở lưu trú tại hệ thống quản lý lưu trú trực tuyến qua trang web http://luutru.vnpt.vn)

 

Ngọc Hà