Cải cách hành chính Công an cấp xã - lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo

Chiều ngày 16/9, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị quán triệt công tác xây dựng mô hình cải cách hành chính Công an cấp xã. Đồng chí Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó giám đốc Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo các phòng chức năng, Trưởng Công an các huyện, thành phố, thị xã; các đồng chí Trưởng công an cấp xã được chọn xây dựng mô hình điểm.


Toàn cảnh hội nghị
Tại Hội nghị đại diện lãnh đạo phòng Tham mưu đã thông qua kế hoạch xây dựng mô hình cải cách hành chính Công an cấp xã. Trong đó, khẳng định đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về ANTT và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp, Nhân dân thực hiện các thủ tục hành chính ở cơ quan Công an với tinh thần vì Nhân dân phục vụ. Trong đó, kế hoạch xây dựng mô hình cải cách hành chính Công an cấp xã đã nêu rõ về phạm vi, thời gian, các giai đoạn và lộ trình tổ chức triển khai thực hiện mô hình. Cụ thể, việc tiến hành xây dựng mô hình cải cách hành chính Công an cấp xã được chia làm 3 giai đoạn, triển khai tại 100% công an các xã trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, nêu rõ bộ tiêu chí, thang điểm xây dựng mô hình cải cách hành chính Công an cấp xã trong từng giai đoạn. Từ đó, chỉ rõ nhiệm vụ trọng tâm, phân công trách nhiệm và tiến trình thực hiện mô hình gắn với từng đơn vị trong Công an tỉnh.
 
Đồng chí Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Đồng chí Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các phòng chức năng theo lĩnh vực được phân công, Công an các huyện, thành phố, thị xã cần chú trọng, quan tâm hơn nữa tới công tác cải cách hành chính; trong đó tập trung phát huy yếu tố nguồn nhân lực về trình độ khoa học công nghệ, tranh thủ huy động kinh phí từ các nguồn để trang bị cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ quá trình cải cách hành chính. Đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu, mỗi đơn vị gắn với chức năng nhiệm vụ cần nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, bên cạnh đó phải đẩy mạnh việc tuyên truyền về công tác cải cách hành chính. Đồng thời, mong muốn các đơn vị trong Công an tỉnh đoàn kết, phối hợp, hỗ trợ nhau cùng thực hiện thắng lợi mục tiêu đặt ra.
 Đại diện các đơn vị thảo luận tại hội nghị
Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã tiến hành thảo luận, trao đổi những nội dung liên quan đến các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, từ đó đưa ra những giải pháp, đề xuất liên quan để hỗ trợ quá trình thực hiện mô hình cải cách hành chính đạt hiệu quả cao nhất tại các đơn vị cấp cơ sở.
 

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh phát biểu kết luận hội nghị
Phát biểu kết luận tại Hội nghị đồng chí Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính Công an cấp xã có vai trò đặc biệt quan trọng, nhất là trong việc hỗ trợ thực hiện Đề án 06 của Chính phủ. Để đảm bảo hiệu quả công tác cải cách hành chính trong Công an tỉnh nói chung và Công an cấp xã nói riêng, đồng chí Giám đốc mong muốn cán bộ chiến sỹ nhận thức được đây là vấn đề quan trọng của lực lượng Công an, hướng tới mục tiêu chính là phục vụ Nhân dân, lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo chất lượng của công tác cải cách hành chính. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị có liên quan trong Công an tỉnh tập trung nguồn lực thực hiện có hiệu quả kế hoạch xây dựng mô hình cải cách hành chính Công an cấp xã đã đề ra, căn cứ trên điều kiện thực tế của địa phương để triển khai thực hiện theo lộ trình. Quá trình triển khai thực hiện cần chủ động tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh những vấn đề vướng mắc để đưa ra giải pháp tháo gỡ kịp thời.
 

Đại biểu tham dự hội nghị
 

Nga Nguyễn - Sỹ Quý