Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo huyện Hương Khê đánh giá kết quả 10 tháng năm 2022

Chiều ngày 04/11, Đoàn công tác của BTV Tỉnh uỷ chỉ đạo huyện Hương Khê tổ chức họp báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 10 tháng đầu năm 2022. Đồng chí Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Đoàn công tác của BTV Tỉnh uỷ chỉ đạo huyện Hương Khê chủ trì hội nghị. Cùng tham dự có các đồng chí đại diện các ban, ngành là thành viên Đoàn công tác BTV Tỉnh uỷ chỉ đạo huyện Hương Khê.


Toàn cảnh cuộc họp
Trong 10 tháng năm 2022, các thành viên của đoàn công tác đã dành thời gian bám sát cơ sở để chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đồng thời có những cách làm, biện pháp giúp huyện tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong qúa trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện Hương Khê, nhất là trong việc xử lý các vấn đề tồn đọng, vướng mắc trên địa bàn được phân công phụ trách.
 
Thư ký Đoàn công tác thông qua báo cáo kết quả 10 tháng năm 2022
Trong đó, Đoàn đã tập trung làm tốt công tác nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng  của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn; chỉ đạo, hướng dẫn và quán triệt có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, củng cố các đoàn thể quần chúng. Làm tốt công tác kiểm tra giám sát cơ sở liên quan đến xây dựng nông thôn mới, quy hoạch, quản lý quy hoạch; tập trung kêu gọi, thu hút các chương trình, dự án để phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Kêu gọi hỗ trỡ phát triển sản xuất, ứng dụng khoa học, kỹ thuật cho cán bộ và nhân dân vào mô hình kinh doanh sản xuất.
 
Thành viên đoàn công tác tham gia cuộc họp
Trực tiếp chỉ đạo triển khai các biện pháp bảo đảm ANTT, nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến ANTT ngay từ cơ sở Phát động nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị cũng như tạo tiền đề quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện Hương Khê. Thường xuyên phối hợp với lãnh đạo huyện, tập trung hướng dẫn những vấn đề cụ thể trên từng lĩnh vực, tham gia, đôn đốc giải quyết các đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân và giải quyết các tranh chấp xảy ra trên địa bàn.
 
Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh đoàn, thành viên Đoàn công tác tham gia thảo luận tại cuộc họp
Tại cuộc họp, các thành viên trong đoàn công tác của BTV Tỉnh uỷ chỉ đạo huyện Hương Khê đã trực tiếp thảo luận, trao đổi, chia sẽ những nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách trong việc chỉ đạo, hỗ trợ đơn vị huyện Hương Khê theo kế hoạch phân công, chương trình hành động vạch ra từ đầu năm 2022. Đồng thời, chỉ ra những điểm tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện, đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả phối hợp, hỗ trợ đơn vị huyện Hương Khê đạt được sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực.
 
Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng đoàn công tác phát biểu kết luận
Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Đoàn công tác của BTV Tỉnh uỷ chỉ đạo huyện Hương Khê yêu cầu các thành viên trong Đoàn cần tập trung nghiên cứu, thảo luận để sớm ban hành quy chế làm việc, thông tin báo cáo của Đoàn và các thành viên trong đoàn để hoạt động của Đoàn công tác có tính khoa học, hiệu quả hơn. Đồng chí Trưởng Đoàn công tác nhấn mạnh các thành viên trong Đoàn công tác phát huy hơn nữa trách nhiệm của mình và đơn vị, lĩnh vực mình phụ trách để nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ tại địa phương được phân công. Thời gian tới, mong muốn các đồng chí thành viên của Đoàn tiếp tục bám nắm cơ sở để theo dõi, phối hợp, giúp đỡ địa phương trên các lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, thanh tra, kiểm tra, giám sát và giải quyết đơn thư, khiếu nại, không để vụ việc tồn đọng, phát sinh kéo dài trong nội bộ Nhân dân. Triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch hành động vừa tập trung phát triển kinh tế xã hội vừa đảm bảo quốc phòng, an ninh.
 

Nga Nguyễn - Anh Cường