Đồng chí Đại tá Phạm Thanh Phương - Phó giám đốc Công an tỉnh làm việc với Phòng Tham mưu

Chiều ngày 15/8, đồng chí Đại tá Phạm Thanh Phương - Phó Giám đốc Công an tỉnh có buổi làm việc với Phòng Tham mưu Công an tỉnh. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Phòng Tham mưu và chỉ huy, cán bộ cốt cán thuộc Phòng Tham mưu Công an tỉnh.


Toàn cảnh buổi làm việc
Tai buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Phòng Tham mưu đồng chí Thiếu tá Đoàn Việt Cường - Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh đã báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2022 trên các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng trước đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh. Trong đó, chú trọng các kết quả liên quan đến công tác cải cách hành chính, nghiên cứu khoa học, biên soạn lịch sử, viễn thông - cơ yếu, công nghệ thông tin và chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
 
Thiếu tá Đoàn Việt Cường - Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2022
Cũng tại buổi làm việc các đồng chí trong Phòng Tham mưu Công an tỉnh đã tiến hành tham luận, trao đổi về kết quả công tác thuộc lĩnh vực mình phụ trách, chia sẽ những cách làm hay, hiệu quả; nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn công tác và đề xuất giải pháp khắc phục trong thời gian tới.
 


Các ý kiến thảo luận tại buổi làm việc
Các ý kiến tham luận chú trọng đi sâu phân tích những khó khăn, vướng mắc trong công tác triển khai thực hiện các chỉ tiêu công tác, đặc biệt là những khó khăn về mặt nhân sự, kinh phí công tác, những hạn chế về trang thiết bị kỹ thuật hiện đại phục vụ quá trình thực hiện nhiệm vụ và đặc biệt là đề cập đến những khó khăn trong việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong Công an nhân dân nói chung và Công an tỉnh nói riêng. Từ đó, cùng thảo luận đưa ra những giải pháp hữu hiệu góp phần khắc phục những khó khăn, từng bước nâng cao hiệu quả các mặt công tác của lực lượng Tham mưu trong thời giam tới.
 
Cán bộ tham luận tại buổi làm việc
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đại tá Phạm Thanh Phương - Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận những kết quả lực lượng Tham mưu Công an tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của các bộ phận thuộc lực lượng Tham mưu, khẳng định đây là lực lượng trực tiếp Tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh các chủ trương, giải pháp nâng cao hiêu quả trên các mặt công tác của Công an tỉnh. Đối với những khó khăn vướng mắc cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng Tham mưu đã trao đổi, lãnh đạo Công an tỉnh sẽ nghiên cứu, đưa ra phương hướng giải quyết hợp lý.
 
Đại tá Phạm Thanh Phương - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi làm việc
Đối với công tác cải cách hành chính, đồng chí Phó Giám đốc nhấn mạnh, đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng theo chủ trương của Bộ Công an, vì vậy yêu cầu phòng Tham mưu cần có giải pháp tuyên truyền, đẩy mạnh việc tiến hành các dịch vụ công trực tuyến và đẩy mạnh mô hình cải cách hành chính cấp xã. Trước mắt, giao phòng Tham mưu tiến hành lựa chọn các mô hình Công an cấp xã làm điểm để tiến hành công tác cải cách hành chính ngay từ cở sở và nhân rộng ra toàn địa bàn. Đồng thời, để đảm bảo thông tin trao đổi xuyên suốt trong quá trình thực hiện, đồng chí Phó Giám đốc đề nghị các bộ phận thuộc lực lượng Tham mưu hàng tháng thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, nhất là những vấn đề vướng mắc để cùng nhau tháo gỡ kịp thời.

Nga Nguyễn