Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Đồng chí Hoàng Trung Dũng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng 16/10, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX bước sang ngày làm việc thứ 3 với nhiều nội dung quan trọng.


Đồng chí Hoàng Trung Dũng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025Đoàn Chủ tịch đại hội.

Mở đầu phiên làm việc, đại hội nghe đồng chí Trần Thế Dũng thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo kết quả Hội nghị thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025Đồng chí Trần Thế Dũng báo cáo kết quả Hội nghị thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX.

Tại hội nghị lần thứ nhất diễn ra vào chiều tối ngày 15/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí.

Danh sách 15 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy

(xếp theo thứ tự A, B, C):

1. Đồng chí Trần Tú Anh

2. Đồng chí Hoàng Trung Dũng

3. Đồng chí Trần Thế Dũng

4. Đồng chí Trần Báu Hà

5. Đồng chí Nguyễn Đình Hải

6. Đồng chí Võ Hồng Hải

7. Đồng chí Trương Thanh Huyền

8. Đồng chí Hà Văn Hùng

9. Đồng chí Trần Tiến Hưng

10. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh

11. Đồng chí Lê Hồng Nhân

12. Đồng chí Trần Nhật Tân

13. Đồng chí Dương Tất Thắng

14. Đồng chí Lê Khắc Thuyết

15. Đồng chí Hà Văn Trọng

Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XVIII nhiệm kỳ 2015 - 2020 được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025, tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hội nghị cũng bầu đồng chí Trần Tiến Hưng - Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII nhiệm kỳ 2015 - 2020 tái cử chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu đồng chí Trần Thế Dũng - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy khóa XVIII nhiệm kỳ 2015 - 2020 giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã bầu 11 Ủy viên Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Hà Văn Trọng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài Chính được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Danh sách Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025

1.Đồng chí Hà Văn Trọng, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy

2.Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy

3.Đồng chí Nguyễn Văn Hổ, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy

4.Đồng chí Nguyễn Thị Như Quỳnh, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy

5.Đồng chí Võ Hồng Hải, Ủy viên UBKT Tỉnh (kiêm chức)

6.Đồng chí Võ Văn Phúc, Ủy viên UBKT Tỉnh (kiêm chức)

7.Đồng chí Nguyễn Văn Phượng, Ủy viên UBKT Tỉnh (chuyên trách)

8.Đồng chí Trần Hậu Trung, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy (chuyên trách)

9.Đồng chí Hồ Đức Diệu, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy (chuyên trách)

10.Đồng chí Nguyễn Thị Thu Trang, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy (chuyên trách)

11.Đồng chí Nguyễn Thị Anh Trúc, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy (chuyên trách)

Tiếp nối chương trình làm việc, đại hội tiếp tục dành thời gian để thảo luận về mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú Đinh Quốc Thị tham luận về nội dung “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tham luận khẳng định, cần phải tăng cường bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; phải gắn công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ với công tác quy hoạch, bố trí sử dụng và bám sát yêu cầu thực tế của tỉnh trong từng giai đoạn.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong tham luận về nội dung “Tiếp tục huy động các nguồn lực xây dựng thành phố Hà Tĩnh ngày càng văn minh, hiện đại”, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh Trịnh Văn Ngọc khẳng định: Việc xây dựng TP Hà Tĩnh văn minh, hiện đại được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP đang hết sức nỗ lực.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh Trịnh Văn Ngọc cho rằng, thành phố cần triển khai có hiệu quả công tác thu ngân sách; điều hành ngân sách linh hoạt, cơ cấu lại các khoản chi, đảm bảo hợp lý, theo hướng giảm tỷ trọng chi thường xuyên để tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển; quản lý chặt chẽ, xử lý các vướng mắc, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án, phát huy hiệu quả đầu tư.

Bầu 21 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Sau khi nghe 2 tham luận, đại hội đã tiến hành nội dung bầu đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo cơ cấu, thành phần được phân bổ, Đoàn đại biểu Đảng bộ Hà Tĩnh tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có 22 đồng chí. Ngoài 1 đại biểu đương nhiên, đại hội sẽ tiến hành bầu 21 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cơ cấu khối Đảng 7 đại biểu; khối lãnh đạo HĐND, UBND 4 đại biểu; khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh 1 đại biểu; khối nội chính 2 đại biểu; khối sở, ngành 2 đại biểu; khối huyện, thành phố, thị xã, Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh 4 đại biểu; đại biểu trẻ 1. Cơ cấu đại biểu: nữ 1, trẻ (dưới 40 tuổi) 1, đảm bảo theo quy định.

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII chuẩn bị danh sách nhân sự giới thiệu tham gia Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 23 đồng chí, để bầu 21 đại biểu chính thức và bầu 2 đại biểu dự khuyết.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025Các đồng chí lãnh đạo tỉnh...

Đồng chí Hoàng Trung Dũng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025... cùng các đại biểu bỏ phiếu bầu nhân sự Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Trong lúc bộ phận kiểm phiếu làm việc, đại hội tiếp tục chương trình thảo luận.

Trình bày tham luận “Cải thiện môi trường đầu tư, huy động tối đa các nguồn lực, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, phát triển Hà Tĩnh theo hướng hiện đại, bền vững”, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư Phan Thành Biển cho rằng: Để thực hiện được 5 chương trình trọng điểm, 3 đột phá chiến lược đề ra trong Báo cáo chính trị cần có những những giải pháp mạnh mẽ, đột phá để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đảm bảo thực chất 3 yếu tố: minh bạch, thuận tiện và thông thoáng, tạo sức hấp dẫn cho nhà đầu tư.

 

Hà Tĩnh