Đồng hành, hỗ trợ xã Hương Lâm đạt chuẩn nông thôn mới

Sáng 18/5, đoàn công tác của tỉnh do Đại tá Lê Khắc Thuyết, UVBTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với cán bộ và nhân dân xã Hương Lâm huyện Hương Khê về việc đẩy nhanh tiến độ, xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở, ngành, các đơn vị đỡ đầu xã Hương Lâm xây dựng Nông thôn mới; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền huyện Hương Khê.

Hương Lâm là xã miền núi, địa hình bị chia cắt nhiều bởi hệ thống sông suối, địa hình chủ yếu là núi cao, đất nông nghiệp manh mún, nhỏ lẻ. Toàn xã có 12 thôn, 1.851 hộ; 6.826 nhân khẩu. Hiện nay, xã Hương Lâm có 11 tiêu chí đạt tiêu chí nông thôn mới, 9 tiêu chí chưa đạt chuẩn. Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND Hương Lâm đề xuất một số nội dung để xây dựng nông thôn mới, như tiêu chí quy hoạch, giao thông, hạ tầng thương mại nông thôn, cơ sở vật chất văn hóa, trường học, môi trường an toàn thực phẩm, khu dân cư mẫu.
 

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cho rằng, Hương Lâm là địa bàn khó khăn, phong trào xây dựng NTM vẫn còn một số hạn chế trong khi các tiêu chí đòi hỏi nguồn lực lớn. Việc đỡ đầu, hỗ trợ các thôn trong xây dựng NTM là nguồn cổ vũ, động viên rất lớn với người dân và các thôn.
 Các đơn vị được giao đỡ đầu sẽ bắt tay vào cuộc, triển khai nhiệm vụ cụ thể để đồng hành cùng địa phương. Các sở, ngành theo lĩnh vực phụ trách cần đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện ở từng thôn. Tuy nhiên, quan trọng nhất là phải huy động người dân thật sự vào cuộc, là chủ thể trong phong trào xây dựng NTM.
Đại diện các thôn cũng cam kết thực hện xây dựng Nông thôn mới đúng tiến độ.
 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Lê Khắc Thuyết, Giám đốc Công an tỉnh đồng tình với cách làm huy động các đơn vị, tổ chức đỡ đầu các thôn chưa đạt chuẩn tại Hương Lâm.. Đây cũng là nguyện vọng chính đáng của các địa phương và người dân, đồng thời sẽ góp phần sớm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng huyện Hương Khê đạt nông thôn mới và  tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn tỉnh NTM.
 

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đề nghị xã Hương Lâm và các xã tuyên truyền để người dân nhận thức rõ nội dung, ý nghĩa của công tác đỡ đầu xây dựng NTM. Đặc biệt, phải huy động người dân vào cuộc, nỗ lực thực hiện những nội dung, phần việc có thể làm được; các cấp, ngành chỉ hỗ trợ những phần việc ngoài khả năng.
Quá trình xây dựng NTM, ngoài nâng cao đời sống vật chất, tinh thần còn phải nâng cao tính tự chủ, độc lập của người dân trong công cuộc xây dựng NTM, để NTM trở thành việc làm thường xuyên, liên tục của mỗi người dân.
 

Đại tá Lê Khắc Thuyết đề nghị huyện Hương Khê, xã Hương Lâm cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nhận thức rõ xây dựng NTM là trách nhiệm của từng người dân; các sở, ngành, tổ chức, đơn vị của tỉnh sẽ đỡ đầu, tài trợ những tiêu chí khó ngoài khả năng của địa phương. Đặc biệt, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các thôn phải quyết liệt, quyết tâm, hết mình vì phong trào xây dựng NTM. Các đơn vị đỡ đầu cần làm việc trực tiếp với từng thôn để rà soát lại từng tiêu chí khó cần đỡ đầu; từ đó xây dựng chương trình cụ thể để triển khai theo từng tuần, từng tháng. Các đơn vị, tổ chức và các thôn cũng cần xây dựng khung tiến độ, phân công nhiệm vụ rõ ràng của thôn, xã và của đơn vị đỡ đầu; định kỳ giám sát tiến độ để bổ cứu kịp thời những nội dung chưa hoàn thành, phấn đấu 100% số thôn ở xã Hương Lâm đạt chuẩn Nông thôn mới trước tháng 10/2022.

Anh Cường