Giám đốc Công an Hà Tĩnh gửi Thư chúc mừng nhân kỷ niệm ngày truyền thống của các lực lượng

Nhân dịp kỷ niệm 47 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2021), 75 năm ngày truyền thống lực lượng Tài chính Công an nhân dân (17/4/1946 – 17/4/2021), 75 năm ngày truyền thống các lực lượng Tham mưu, Cảnh sát Hình sự và Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (18/4/1946 – 18/4/2021), thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Đại tá Lê Khắc Thuyết – Giám đốc Công an tỉnh đã gửi thư chúc mừng các thế hệ cán bộ, chiến sĩ các lực lượng: Cảnh sát Cơ động, Tài chính, Tham mưu, Cảnh sát hình sự, Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Hà Tĩnh với những tình cảm thân thiết nhất.

Trong thư gửi lực lượng Cảnh sát Cơ động đồng chí Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh “Trải qua 47 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành cùng với lực lượng Cảnh sát Cơ động cả nước, lực lượng Cảnh sát Cơ động Công an Hà Tĩnh đã không ngừng phát triển, lớn mạnh về mọi mặt. Bằng ý chí, quyết tâm, vượt khó, vượt khổ, phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh đã nêu cao tinh thần “Thường trực tốt, cơ động nhanh, chiến đấu hiệu quả, mục tiêu an toàn”; là lực lượng tuyến đầu, thường xuyên có mặt tại các “điểm nóng”, phức tạp về an ninh, trật tự, là biểu tượng sức mạnh của lực lượng Công an trong “trấn áp” các loại tội phạm và bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, góp phần quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”.

Đối với lực lượng Tài chính, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh bày tỏ “Trong suốt chặng đường xây dựng, trưởng thành và phát triển, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ làm công tác tài chính Công an Hà Tĩnh đã không ngừng lớn mạnh, từng bước đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, chuyên sâu, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, tuân thủ nghiêm quy định tài chính; chủ động tham mưu Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh và cấp ủy, Thủ trưởng Công an các cấp đảm bảo cân đối các nguồn ngân sách và điều kiện tài chính, phục vụ tốt yêu cầu công tác, chiến đấu thường xuyên, đột xuất và xây dựng lực lượng”.

Ghi nhận những thành tích, kết quả của các lực lượng Tham mưu, Cảnh sát Hình sự, Quản lý hành chính về trật tự xã hội, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh viết: “Lớp lớp thế hệ các lực lượng đã luôn phát huy truyền thống cao đẹp của Công an nhân dân anh hùng, nỗ lực phấn đấu hết mình, chủ động khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, tận tâm, tận lực, mưu trí, sáng tạo, dũng cảm trong công tác, chiến đấu, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng, phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà”.
 
Thời gian tới, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự còn nhiều khó khăn, thách thức, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh mong muốn các lực lượng lực lượng Cảnh sát Cơ động, Tài chính, Tham mưu, Cảnh sát hình sự, Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Hà Tĩnh tiếp tục phát huy truyền thống, không ngừng nỗ lực học tập, nâng cao trình độ, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, đề cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn lực lượng Công an Hà Tĩnh giữ vững ANTT, vì bình yên cuộc sống, hạnh phúc của Nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà trong tình hình mới./.

BBT