Giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý I năm 2021

Ngày 8-4, tại Hà Nội, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Đảng uỷ Công an Trung ương tổ chức Hội nghị Giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý I, năm 2021. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành,Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Công an Hà Tĩnh, tham dự hội nghị có đồng chí Trung tá Nguyễn Tiến Trinh - Thủ trưởng Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh.
Trong quý I năm 2021, UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương, UBKT các cấp trong Đảng bộ Công an Trung ương và Công an địa phương đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ xây dựng và tổ chức triển khai chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021.
Trong đó, đã tăng cường về khối lượng công việc, tập trung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm. Với tinh thần tập trung cao độ, UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương đã hoàn thành nhiều phần việc quan trọng. Việc triển khai các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề và các nhiệm vụ xây dựng Ngành kiểm tra được tập trung chỉ đạo quyết liệt, chủ động xây dựng kế hoạch với lộ trình thực hiện cụ thể, không để bị động.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến tham luận, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, cơ bản tán thành với nội dung báo cáo; đồng thời, góp ý kiến vào đề xuất kiến nghị một số giải pháp sát với thực tiễn, nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong tình hình hiện nay.
Quý 1 năm 2021, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên và sự đoàn kết, thống nhất cao của cấp uỷ, lãnh đạo các cấp; Đảng bộ Công an Hà Tĩnh đã tổ chức thực hiện tốt các mặt công tác. Công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác KTGS nói riêng đã góp phần xây dựng lực lượng Công an Hà Tĩnh vững mạnh về mọi mặt, hoàn thành nhiệm vụ đản bảo ANTT trên địa bàn. Các tổ chức đảng và đảng viên đã quán triệt, chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ; vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên và người đứng đầu được phát huy. Nhận thức của cán bộ, đảng viên về công tác KTGS và thi hành kỷ luật đảng có nhiều chuyển biến tích cực.
 
Cấp uỷ, Uỷ ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Công an Hà Tĩnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các quy định, hướng dẫn của cấp uỷ, UBKT cấp trên về công tác KTGS. Kịp thời kiện toàn tổ chức hoạt động của Cơ quan UBKT Đảng uỷ Công an tỉnh theo Quyết định của Bộ Trưởng Bộ công an. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra các cấp trong Công an tỉnh đã bám sát các quy định, hướng dẫn của Đảng, tình hình thực tế, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị để xây dựng, triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021. Chỉ đạo, hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ xử lý vi phạm đảng viên đảm bảo quy trình, thủ tục theo quy định của Đảng.

Hùng - Nhung