Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Ngày 26/12, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng Cục Công tác đảng và Công tác chính trị chủ trì hội nghị. Cùng dự có Trung tướng Tô Ân Xô, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Chánh Văn phòng Bộ Công an; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, thành phố; đại diện lãnh đạo đơn vị trực thuộc Công an các đơn vị, địa phương.
 

Điểm cầu Công an Hà Tĩnh
 
Tại điểm cầu Công an Hà Tĩnh, tham dự học tập, quán triệt Nghị quyết có lãnh đạo, cán bộ Phòng Công tác đảng và công tác chính trị, Phòng Tổ chức cán bộ, Cơ quan UBKT Đảng uỷ Công an tỉnh.
 
Trung tướng Tô Ân Xô thông tin về Chương trình hành động của Đảng ủy Công an Trung ương.
 
Tại hội nghị, Trung tướng Tô Ân Xô đã thông tin tới các đại biểu về Chương trình hành động số 18 ngày 14/12/2022 của Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.
Đại tá Trần Nguyên Quân quán triệt Nghị quyết số 27 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.
 
Đại tá Trần Nguyên Quân, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) quán triệt Nghị quyết số 27 - NQ/TW, ngày 9/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.
 
Thượng tá Quản Thiện Hùng quán triệt Nghị quyết số 28 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Quang cảnh hội nghị.
 
Thượng tá Quản Thiện Hùng, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) quán triệt Nghị quyết số 28 - NQ/TW, ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.
 
Đại tá Đỗ Quang Phương quán triệt Nghị quyết số 29 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.
 
Đại tá Đỗ Quang Phương, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an) quán triệt Nghị quyết số 29 - NQ/TW, ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kết luận số 45-KL/TW, ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050...
 

Hồng Nhung - Đức Quang