Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Hội Liên Hiệp phụ nữ thị trấn Cẩm xuyên tổ chức lễ ra mắt câu lạc bộ” Phụ nữ với pháp luật”

Sáng ngày (10/7) Hội Liên Hiệp phụ nữ thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức Lễ ra mắt câu lạc bộ “ Phụ nữ với pháp luật” tại tổ dân phố 10 thị trấn Cẩm Xuyên.

​Câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật” tổ dân phố 10 thị trấn Cẩm Xuyên được thành lập gồm 30 thành viên. Các thành viên có nhiệm vụ tuyên truyền giáo dục vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của nhà nước. Các quy định của địa phương, các nhiệm vụ Chính trị liên quan đến các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong phạm vi hoạt động của Câu lạc bộ. Cung cấp thông tin, sách, báo, tài liệu pháp lý để đọc, nghiên cứu và tìm hiểu về pháp luật…
 
Để  CLB đi vào hoạt động có chiều sâu và hiệu quả, tại buổi lễ  các thành viên của CLB đã ký cam kết thực hiện các nội dung mà quy chế của CLB đã đề ra. 
Câu lạc bộ:” Phụ nữ với pháp luật” tổ dân phố 10 thị trấn Cẩm Xuyên được thành lập nhằm mục đích nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên phụ nữ và quần chúng nhân dân. Qua đó thực hiện tốt các nội quy, quy định, tham gia đấu tranh phòng chống tai, tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư./  

CA CẨM XUYÊN