Hội nghị Tiểu ban An toàn, An ninh mạng tỉnh Hà Tĩnh

Ngày 26/5, tại trụ sở Công an Tỉnh, Bộ phận Tổ giúp việc Tiểu ban An toàn, An ninh mạng đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả tham mưu, giúp việc của Tiểu ban An toàn, An ninh mạng tỉnh Hà Tĩnh trong 6 tháng đầu năm 2022. Dự và chỉ đạo tại hôi nghị có đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Thiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh.


Toàn cảnh hội nghị
 Tham dự hôi nghị có các thành viên của tổ giúp việc tiểu ban an toàn, an ninh mạng tỉnh hiện đang công tác tại các đơn vị nghiệp vụ thuộc các sở, ban, ngành Tỉnh; đại diện Lãnh đạo Phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài chính; cán bộ phụ trách công nghệ thông tin của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; đại diện lãnh đạo phòng Nội chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh và lãnh đạo cốt cán thuộc Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Tĩnh.        
 
      
    
Thiếu tá Trần Anh Đức - Phó trưởng phòng An ninh mạng báo cáo kết quả của tổ giúp việc tại hội nghị
Tại hội nghị đồng chí Thiếu tá Trần Anh Đức - Phó trưởng phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Tĩnh đã thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp thứ I Ban chỉ đạo an toàn an ninh mạng. Đồng thời, đánh giá tình hình an toàn, an ninh mạng và kết quả công tác tham mưu, giúp việc của Tổ giúp việc Tiểu ban An toàn, An ninh mạng tỉnh Hà Tĩnh từ khi được thành lập cho đến nay; nhất là chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của Tổ giúp việc. Từ đó tập trung tham mưu, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong năm 2022, nhằm giúp Tiểu ban tăng cường thực hiện công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng tại địa phương.
 

Đại diện Công an tỉnh tham gia góp ý tại hội nghị


Đại diện Sở ngoại vụ tham gia thảo luận
Tại hội nghị, các thành viên Tổ giúp việc đã tập trung thảo luận, tham gia ý kiến để tham mưu thực hiện hiệu quả chương trình hoạt động năm 2022 của Tiểu ban. Đồng thời đề xuất một số giải pháp cụ thể để đưa hoạt động của Tổ giúp việc đi vào nề nếp, ổn định, tham mưu, giúp việc hiệu quả cho Tiểu ban, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 

Đại tá Nguyễn Hữu Thiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Kết luận Hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Thiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao kết quả tham mưu, giúp việc của Tổ giúp việc tiểu ban an toàn an ninh mạng trong thời gian qua và yêu cầu từng thành viên tiếp tục tăng cường công tác phối trong việc tham mưu, giúp việc cho hoạt động của Tiểu ban An toàn, An ninh mạng tỉnh; cũng như tích cực tham mưu cho Lãnh đạo đơn vị mình thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
 

Các đại biểu tham dự hội nghị
 
 

Nga Nguyễn - Anh Cường