Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Hội phụ nữ Công an Quảng Bình – Hà Tĩnh dâng hương tại ngã ba Đồng Lộc

Sáng ngày 20/6, đoàn công tác Hội phụ nữ Công an tỉnh Quảng bình do đồng chí Trung tá Trương Thị Lệ Thủy làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (ở thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc). Đi cùng đoàn có Hội phụ nữ Công an Hà Tĩnh.

Tại khu di tích ngã ba Đồng Lộc đoàn đã đặt vòng hoa, dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc - nơi ghi danh hơn 4.000 liệt sĩ thanh niên xung phong trong cả nước, khu mộ 10 nữ Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc.

Các thành viên trong đoàn đã kính cẩn nghiêng mình, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước. Nguyện hứa sẽ không ngừng rèn luyện, phấn đấu, đoàn kết một lòng cùng toàn lực lượng Công an thực hiện nhiệm vụ bảo vệ An ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Hoạt động dâng hương, dâng hoa tại Ngã ba Đồng Lộc là lời nhắc nhở mỗi cán bộ, hội viên Hội phụ nữ về truyền thống yêu nước, về lòng tự hào dân tộc, tinh thần bất khuất của các anh hùng liệt sỹ trong những năm tháng đấu tranh chống giặc ngoại xâm dành độc lập tự do cho đất nước.

 Qua đó cũng giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ thêm thấm nhuần tư tưởng đạo đức cách mạng, trau dồi thêm bản lĩnh chính trị để tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.​

Hội phụ nữ Công an tỉnh