Hội thảo khoa học “Lực lượng Cảnh sát Nhân dân trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam”

Sáng ngày 25/5 tại Hà Nội, Bộ Công an và Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Lực lượng Cảnh sát nhân dân trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam” theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Bộ Công an đến điểm cầu Công an 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với gần 2000 đại biểu tham dự.

Tham dự tại điểm cầu trung tâm hội trường Bộ Công an số 44 Yết Kiêu, quận hoàn Kiếm, Hà Nội có đồng chí Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh tòa án Nhân dân tối cao; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng CSND; đồng chí Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban tổ chức Hội thảo; đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, đồng Trưởng ban tổ chức Hội thảo.

Điểm cầu Bộ công an
Tham dự tại điểm cầu Công an Hà Tĩnh có đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Hà Văn Hùng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và lãnh đạo các phòng nghiệp vụ trong Công an tỉnh.
 
Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Hà Văn Hùng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ  tham dự tại điểm cầu Công an Hà Tĩnh
Phát biểu khai mạc tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh lực lượng CSND có vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống tổ chức của CAND Việt Nam, là lực lượng vũ trang trọng yếu, nòng cốt trong công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm TTATXH, góp phần xây dựng xã hội trật tự kỷ cương an toàn lành mạnh. Lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CSND gắn liền với lịch sử vẻ vang của CAND và những trang sử hào hùng của dân tộc.
 

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu khai mạc hội thảo
Hội thảo khoa học lần này là dịp để nhìn lại những cống hiến hy sinh, thành tích của lực lượng CSND, đồng thời là diễn đàn khoa học để thảo luận những vấn đề về lý luận và thực tiễn góp phần làm cơ sở cho Bộ Công an tham mưu với Đảng, Nhà nước xây dựng ban hành các chủ trương, giải pháp xây dựng lực lượng CSND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong tình hình mới.
 

Toàn cảnh tại điểm cầu Công an Hà Tĩnh
Tại hội thảo đại biểu tham dự tại các điểm cầu đã tiến hành thảo luận phân tích làm rõ các vấn đề liên quan đến chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành về mọi mặt của lực lượng CSND từ bộ máy, chức năng, nhiệm vụ đến năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ chiến sĩ; Sự quan tâm, chăm sóc, giáo dục, rèn luyện trực tiếp, tuyệt đối toàn diện của Đảng và Nhà nước đối với lực lượng CSND; những đóng góp, hy sinh to lớn cho sự nghiệp cách mạng đối với Đảng và dân tộc của lực lượng CSND; nâng cao văn hóa ứng xử, phát huy tính nhân văn trong sinh hoạt, công tác, chiến đấu của lực lượng CSND; tích cực, chủ động ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ trong công tác, chiến đấu của lực lượng Cảnh sát nhân dân…
Phát biểu kết luận hội thảo, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định với tinh thần làm việc khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm tâm huyết, hội thảo đã làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn, cung cấp các luận cứ khoa học, rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu, khẳng định bản chất cách mạng, truyền thống vẻ vang của lực lượng CSND.  Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh thời gian tới tình hình thế giới và trong nước có những thuận lợi, thách thức đan xen, đặt ra nhiều vấn đề yêu cầu đổi mới đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật diễn viên phức tạp, khó kiểm soát, trật tự an toàn xã hội tiếp ẩn nhiều yếu tố gây bức xúc trong xã hội cần tập trung giải quyết. Trước thực trạng đó, yêu cầu đặt ra đối với lực lượng CSND rất nặng nề. Phát huy truyền thống vẻ vang trong 60 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành lực lượng CSND cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: chủ động tham mưu với Đảng, nhà nước phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong phòng, chống tội; Xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật tạo hành lang pháp lý cho công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật xã hội; Nâng cao hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, nắm tình hình, phân tích đánh giá tội phạm; Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đặc biệt quản lý các đối tượng phạm tội được đặc xá tù tha; Nâng cao chất lượng công tác điều tra, xử lý tội phạm trong hoạt động điều tra; Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về ANTT trên các lĩnh vực; Phát huy vai trò của hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong quản lý xã hội và phòng, chống tội phạm; Mở rộng hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm và tăng cường tiềm lực về mọi mặt nhất là khoa học công nghệ xây dựng lực lượng CSND cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại, gắn bó mật thiết với nhân dân.
 

Đại biểu tham dự tại điểm cầu Công an Hà Tĩnh

 

Nga Nguyễn - Anh Cường