Hơn 400 đoàn viên Hương Sơn được tuyên truyền pháp luật phòng chống các tệ nạn xã hội

Sáng 27/12/2020, Công an huyện Hương Sơn phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh, Huyện đoàn Hương Sơn và UBND thị trấn Phố Châu tổ chức Hội nghị tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo ANTT Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dịp lễ hội xuân 2021 cho cán bộ đoàn cốt cán từ huyện đến cơ sở, đoàn viên thanh niên thị trấn Phố Châu, cán bộ công chức viên chức bán chuyên trách, bí thư, tổ trưởng các tổ dân phố, chi hội trưởng các đoàn thể, tổ hòa giải, lưc lượng công an thị trấn Phố Châu.


 
Thực hiện kế hoạch phát động đợt cao điểm tấn công tội phạm, nhất là trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021 gắn với công tác phòng, chống dịch Covid 19 của Công an huyện và Huyện đoàn Hương Sơn, các thành phần trên đã được phổ biến về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên internet, trật tự xã hội, ma túy, môi trường, công tác PCCC, quản lý và sử dụng pháo, đảm bảo trật tự ATGT và các hành vi vi phạm pháp luật khác.
 

 
 
Tại hội nghị các đoàn viên đã ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu và các sự kiện chính trị, văn hóa năm 2021, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.
 

 
Sau khi nghe các nội dung tuyên truyền, các cán bộ cốt cán đoàn viên toàn huyện và các lực lượng sẽ tổ chức phát động đợt cao điểm nhằm tuyền truyền, phố biến giáo dục pháp luật về ATTT, ATGT đến các cán bộ, hội viên, đoàn viên, thanh niên, học sinh và Nhân dân, nhất là đối tượng học sinh và thanh niên làm ăn xa về quê ăn Tết  bằng các nội dung, hình thức phong phú, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong phỏng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật.

Ánh Dương