Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Huấn luyện, diễn tập PCCC&CNCH cho Công ty điện lực dầu khí Hà Tĩnh.

Vừa qua, phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tổ chức huấn luyện, diễn tập PCCC&CNCH cho cán bộ công nhân viên Công ty điện lực dầu khí Hà Tĩnh.

Trong thời gian huấn luyện cán bộ công nhân viên Công ty điện lực dầu khí Hà Tĩnh được truyền đạt các nội dung về Luật phòng cháy và chữa cháy, các Nghị định, Chỉ thị, Thông tư của Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh về công tác PCCC, CNCH, chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; Các chuyên đề PCCC, nơi tập trung đông người, xăng dầu, khí gas hóa lỏng; PCCC điện, nhà cao tầng, chuyên đề cứu nạn cứu hộ. Vị trí, tính chất, tầm quan trọng của công tác PCCC, các kiến thức cơ bản về cháy, nổ; công tác lập và thực tập phương án chữa cháy, phương án cứu nạn cứu hộ; quy trình cứu chữa một vụ cháy; PCCC trong quy hoạch, xây dựng, cải tạo công trình; Giới thiệu các phương tiện, hệ thống PCCC, CNCH, cấu tạo, tính năng tác dụng, cách bảo quản, sử dụng các loại phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ được trang bị tại cơ sở. Thực hành sử dụng chăn chiên, bình bột, khí và các đội hình chữa cháy cơ bản để dập tắt các đám cháy mới phát sinh; giới thiệu về hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác CNCH và kỹ thuật, kỹ năng ứng cứu, phương pháp tìm kiếm, di chuyển người bị nạn, phương pháp cứu người trong không gian bị tác động bởi khói, khí độc; kỹ năng tự thoát nạn trong các tình huống khác nhau.
 
Tại lớp huấn luyện các học viên cũng được tham gia diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tình huống giả định: Cháy xảy ra tại Phòng điều khiển của nhà máy, đám cháy phát triển nhanh và tỏa ra nhiều khói khí độc gây cản trở việc thoát nạn và chữa cháy. Khi phát hiện cháy, phát lệnh báo động, phân công người gọi điện thoại báo cháy, cắt điện khu vực cháy, huy động lực lượng tổ chức chữa cháy, cứu người bị nạn, sơ tán tài sản, cử người hướng dẫn xe chữa cháy, các lực lượng tham gia chữa cháy, phối hợp rút kinh nghiệm theo quy định. Nhận được tin báo cháy của cơ sở, ra lệnh xuất 04 xe chữa cháy, 30 Cán bộ chiến sỹ lên đường đến đám cháy, tổ chức trinh sát, chỉ huy chữa cháy, cứu người bị nạn triển khai đội hình chiến đấu đảm bảo kỹ thuật, chiến thuật đề ra trong phương án.
Thông qua công tác huấn luyện diễn tập, giúp cho lực lượng PCCC chuyên ngành, PCCC cơ sở và CBCNV làm việc trong khu vực nguy cơ cháy nổ hiểu rõ, thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước, địa phương về công tác PCCC. Nắm vững vai trò, vị trí, tính chất, tầm quan trọng của công tác PCCC, các kiến thức cơ bản về cháy, nổ. Tính năng tác dụng, cách bảo quản, sử dụng các phương tiện PCCC được trang bị tại cơ sở; đồng thời nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa và tổ chức chữa cháy kịp thời, có hiệu quả các vụ cháy, nổ xảy ra trong quá trình hoạt động.

Thanh Hà - PC07