Huấn luyện nghiệp vụ PCCC tại Chợ huyện Hương Khê

Trong hai ngày 18 và 19/3/2021, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp với Chợ huyện Hương Khê trực thuộc Công ty TNHH TM Đức Tài tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC tại Chợ huyện Hương Khê. Tham gia buổi huấn luyện có dồng chí Thượng tá Hoàng Trọng Thịnh – Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH.

Tham gia lớp huấn luyện có hơn 40 học viên là nhân viên BQL chợ và các tiểu thương. Các học viên sẽ được phổ biến đầy đủ các quy định của Nhà nước, địa phương về công tác PCCC&CNCH. Nắm vững vai trò, vị trí, tính chất, tầm quan trọng của công tác PCCC, các kiến thức cơ bản về cháy, nổ. Tính năng tác dụng, cách bảo quản, sử dụng các phương tiện PCCC&CNCH được trang bị tại cơ sở; đồng thời nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa và tổ chức chữa cháy, cứu nạn tại các Chợ.
Trong quá trình huấn luyện, các học viên tham gia huấn luyện được nghiên cứu Luật phòng cháy và chữa cháy, các Nghị định, Chỉ thị, Thông tư của Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh về công tác PCCC, chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. Học tập và nghiên cứu các chuyên đề về vị trí, tính chất, tầm quan trọng của công tác PCCC, các kiến thức cơ bản về cháy, nổ; công tác lập và thực tập phương án chữa cháy; quy trình phòng cháy chữa cháy khi có sự cố xẩy ra.cứu hộ kịp thời, có hiệu quả các vụ cháy, nổ xảy ra trong quá trình hoạt động.
 
Sau khi hoàn thành phần lý thuyết, các học viên tổ chức thực tập các phương án chữa cháy, thực hành sử dụng chăn chiên, bình bột, khí và các đội hình chữa cháy cơ bản để dập tắt các đám cháy mới phát sinh, thực hiện các kỹ năng ứng cứu, phương pháp tìm kiếm, di chuyển người bị nạn, phương pháp cứu người trong không gian bị tác động bởi khói, khí độc; kỹ năng tự thoát nạn trong các tình huống khác nhau.

Đình Nhật – PC07