Hưởng ứng cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông”

Hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông” trên mạng xã hội VCNet, cuộc thi do Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phát động.

Thực hiện công văn số 133/BATGT-VP, ngày 9/9/2020 về hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông” trên mạng xã hội VCNet; để thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia, tạo sức lan tỏa trong xã hội, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật an toàn giao thông cho người dân; Công an tỉnh yêu cầu Trưởng các phòng, Công an các huyện, thành phố, thị xã thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sỹ tham gia hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông” trên mạng xã hội VCNet tại đường link https://vcnet.vn (thể lệ cuộc thi đăng trên Báo điện tử Đảng Cộng sản:/dangcongsan.vn/thoisu/phat-dong-cuoc-thi-trac-nghiem-chung-tay-vi-an-toan-giao-thong-562254.html).
2. Hàng tuần, các đơn vị tổ chức cán bộ, chiến sỹ tham gia thi trắc nghiệm trên mạng xã hội VCNet (mốc thời gian từ nay đến 28/12/2020).

 Công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc và báo cáo kết quả tham gia cuộc thi trắc nghiệm về Công an tỉnh trước ngày 10/11/2020 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Ban an toàn giao thông tỉnh./.
 

BBT