Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Kết quả bước đầu phong trào nuôi heo đất tiết kiệm của Hội Phụ nữ Công an tỉnh

Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-HPN, ngày 27/2/2020 của Ban Thường vụ Hội Phụ nữ Công an tỉnh về việc phát động phong trào “Nuôi heo đất tiết kiệm” trong toàn thể hội viên phụ nữ Công an Hà Tĩnh. Theo đó mỗi hội viên là sỹ quan nghiệp vụ tiết kiệm 1.000đ/ngày; công nhân viên lao động hợp đồng 500đ/ngày. Ngay sau buổi lễ phát động, các cấp Hội Phụ nữ trực thuộc khối các phòng, Công an các huyện, thành phố thị xã đã triển khai đồng loạt thu hút 100% hội viên tham gia, ngoài ra BCH các cơ sở hội đã tranh thủ sự quan tâm, ủng hộ của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị và cán bộ, chiến sỹ

 Sau một thời gian phát động, Hội Phụ nữ các cấp trong Công an tỉnh đã tiến hành mổ lợn đợt 1 để chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ. Được sự ủng hộ nhiệt tình của hội viên và toàn thể CBCS nên đợt mổ lợn đợt 1 đã vượt 30% chỉ tiêu đề ra tiêu biểu như các Chi hội: PV01, PK02, PA08, PC11, Công an huyện Can Lộc…
 

 
Phong trào nuôi heo đất tiết kiệm của Hội Phụ nữ Công an tỉnh với mục đích nhằm xây dựng nguồn quỹ tại các Hội phụ nữ cơ sở để kịp thời chia sẻ, động viên những hội viên có hoàn cảnh khó khăn, đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, tình nghĩa nhân đạo góp phần thực hiện tốt phong trào "Phụ nữ CAND học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo, vì ANTQ; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững" giai đoạn 2017 – 2021; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 15/5/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tú Hồng - Chủ tịch HPN