Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng khoá IV năm 2024

Sáng ngày 10/7, Đảng ủy Công an tỉnh phối hợp Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng khoá IV năm 2024. Tham dự lễ khai giảng có đồng chí Đại tá Phạm Thanh Phương, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Đảng uỷ khối các CQ và DN tỉnh.


Tham gia lớp bồi dưỡng cho đối tượng kết nạp đảng năm 2024 có 55 quần chúng ưu tú là cán bộ, chiến sỹ tại các đơn vị trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh.

Trong thời gian học tập, các học viên sẽ được tiếp thu những nội dung của chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng với 5 chuyên đề cơ bản gồm: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại tá Phạm Thanh Phương - Phó Bí thư, Phó giám đốc Công an tỉnh

Phát biểu tại buổi khai mạc, Đại tá Phạm Thanh Phương - Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các học viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc học tập, thực hiện đúng các nội quy lớp học; chủ động nghiên cứu thêm tài liệu, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, động cơ học tập, phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
 

Hồng Nhung