Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị

Chiều ngày 20/7, Công an Hà Tĩnh phối hợp với Học viện An ninh nhân dân khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị. Tham dự lễ khai giảng có đồng chí Thiếu tướng Lê Ngọc An – Phó Giám đốc Học viện An ninh nhân dân, Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Đặng Hoài Sơn – Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng 100 học viên tham gia lớp học trung cấp lý luận chính trị.


Toàn cảnh lễ khai giảng
 
Trong quá trình học tập, các học viên sẽ được tiếp thu, nghiên cứu các học phần: Những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hệ thống chính trị, Nhà nước pháp luật và quản lý hành chính Nhà nước; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân…
Đây là dịp nhằm nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn, nhận thức và trình độ lý luận chính trị, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống cho các học viên; cung cấp hành trang cần thiết cho các học viên nhằm vận dụng vào thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với nền kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế.
 

 
Phát biểu tại lễ khai giảng, Thiếu tướng Lê Ngọc An mong muốn các học viên xác định mục tiêu học tập và thu xếp thời gian để tham dự đầy đủ các nội dung, chương trình đào tạo, thực hiện nghiêm túc những quy định của lớp học, tích cực học tập và nghiên cứu để hoàn thành xuất sắc khóa học. Mong rằng các học viên tham gia lớp học sẽ có khoảng thời gian học tập bổ ích và tích lũy thêm kinh nghiệm để đảm đương tốt hơn công việc của mình.

 
Phát biểu tại lễ khai giảng, Đại tá Lê Khắc Thuyết – Giám đốc Công an tỉnh cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Học viện An ninh nhân dân. Đại tá Lê Khắc Thuyết mong muốn thời gian tới, Học viên An ninh nhân dân và Công an Hà Tĩnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ để đào tạo, nâng cao kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ cho CBCS trong Công an Hà Tĩnh.
 

Lãnh đạo Học viện An ninh nhân dân và Công an Hà Tĩnh chụp ảnh lưu niệm

CƯỜNG - NHUNG