Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Khen thưởng 49 tập thể và cá nhân trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc giai đoạn 2013 - 2023

Sáng 24/5, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2013 - 2023.


Đại biểu dự hội nghị

Tham dự hội nghị tổng kết có đồng chí Đại tá Nguyễn Thế Chi, Phó Cục trưởng cục Xây dựng Phong trào bảo vệ ANTQ - Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành; thành viên Ban chỉ đạo 138 tỉnh. Đồng chí Trần Nhật Tân, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh và Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh đồng chủ trì hội nghị.



Đồng chí Trần Nhật Tân, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh và Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh đồng chủ trì hội nghị

Thực hiện Chương trình số 09/CTr các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phối hợp với lực lượng Công an triển khai nhiều chương trình, kế hoạch với những nội dung sâu sắc, cách làm sáng tạo. Cụ thể, trong 10 năm, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã làm tốt công tác phối hợp tham mưu, hướng dẫn thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; phối hợp triển khai hiệu quả 12.347 cuộc tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tai, tệ nạn xã hội và nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, qua đó vận động Nhân dân tự nguyện giao nộp hàng trăm loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ; ký cam kết với hàng ngàn hộ dân về việc chấp hành các quy định về pháp luật.


Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh trao thưởng cho các tập thể


Không ngừng đổi mới mội dung, hình thức, biện pháp nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, mở rộng diễn đàn của cấp uỷ chính quyền, lực lượng Công an, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên lắng nghe ý kiến nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, bảo đảm TTATXH. 


Đồng chí Trần Nhật Tân, Ủy viên BTV tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh trao thưởng cho các cá nhân

Chú trọng phối hợp nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với các cuộc vận động, các phong trào cách mạng của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và địa phương, đến nay lực lượng Công am và Mật trận Tổ quốc các cấp phối hợp xây dựng, nhân rộng được 50 loại mô hình tự phòng, tự quản tại 2.100 điểm trên toàn tỉnh; có 96 mô hình, 997 khu dân cư kiểu mẫu; trên 900 vườn mẫu được xây dựng, có 177/182 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 7 đơn vị cấp huyện đạt tiêu chí ANTT đối với huyện nông thôn mới và thành phố Hà Tĩnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.


 Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho các cá nhân


Thượng tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho các tập thể


Phối hợp tổ chức hiệu quả Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ (19/8) và Ngày đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) với nhiều hoạt động đổi mới thiết thực, qua đó lan toả ý nghĩa, tầm quan trọng của ngày hội trong quần chúng nhân dân; chú trọng kiện toàn lực lượng Công an cấp xã, Ban Mặt trận khu dân cư nhằm nâng cao công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.


 Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị

Ghi nhận những kết đã đạt được trong 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2013 - 2023, tại hội nghị đã tổ chức trao Bằng khen của Chủ tịch UNBD tỉnh cho 9 tập thể, 15 các nhân và trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 10 tập thể, 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Nga Nguyễn –Sỹ Quý