Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho CBCS Công an huyện Hương Khê có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

    Sáng ngày 04/5/2020, đại diện khối thi đua Công an huyện, thành phố, thị xã, Công an huyện Lộc Hà – Khối trưởng và Công an huyện Hương Khê – Khối phó tổ chức lễ khởi công và trao tặng số tiền 50.000.000đ (năm mươi triệu đồng) cho gia đình đồng chí Thiếu úy Nguyễn Thị Hồng Nhung, trú tại xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, là cán bộ Công an huyện Hương Khê. Cùng với đó, Uỷ ban mặt trận Tổ quốc huyện Hương Khê, do đồng chí Từ Thị Hòa, Chủ tịch UBMTTQ huyện cũng đã trực tiếp trao tặng số tiền 30.000.000đ (ba mươi triệu đồng) cho gia đình đồng chí Nhung.

         Khối thi đua Công an huyện, thành phố, thị xã và UBMTTQ huyện trao tiền hỗ trợ

Sáng ngày 04/5/2020, đại diện khối thi đua Công an huyện, thành phố, thị xã, Công an huyện Lộc Hà – Khối trưởng và Công an huyện Hương Khê – Khối phó tổ chức lễ khởi công và trao tặng số tiền 50.000.000đ (năm mươi triệu đồng) cho gia đình đồng chí Thiếu úy Nguyễn Thị Hồng Nhung, trú tại xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, là cán bộ Công an huyện Hương Khê. Cùng với đó, Uỷ ban mặt trận Tổ quốc huyện Hương Khê, do đồng chí Từ Thị Hòa, Chủ tịch UBMTTQ huyện cũng đã trực tiếp trao tặng số tiền 30.000.000đ (ba mươi triệu đồng) cho gia đình đồng chí Nhung.
Phát biểu tại buổi lễ đồng chí Thượng tá Dương Quang Tùng, Trưởng Công an huyện Lộc Hà (Khối trưởng) và đồng chí Thượng tá Phan Xuân Công, Trưởng Công an huyện Hương Khê (Khối phó) khẳng định công tác chính sách, hậu phương, chăm lo đến đời sống của CBCS là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng lực lượng. Số tiền hỗ trợ cho gia đình đồng chí là số tiền được trích và đóng góp của Khối thi đua Công an huyện, thành phố, thị xã.
Thực hiện chủ trương của Khối thi đua Công an huyện, thành phố, thị xã năm 2020 về việc hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa đối với CBCS Công an đang công tác có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở.
CBCS Công an huyện Hương Khê hỗ trợ xây dựng tại lễ khởi công

Tại buổi lễ khởi công, Công an huyện Hương Khê cũng đã cứ CBCS tham gia hỗ trợ giúp gia đình đồng chí Nhung trong việc xây dựng nhà ở. Đây là một hoạt động ý nghĩa nhằm kịp thời động viên CBCS có hoàn cảnh gia đình khó khăn, giúp cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

 

   Phan Lực – Bá Công