Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Kiểm tra bắn đạn thật cho cán bộ chiến sỹ năm 2022

Sáng ngày 5/10/2022, Tại trường bắn Công an tỉnh thuộc xã Nam Điền, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức kiểm tra bắn đạn thật cho cán bộ, chiến sỹ tập huấn điều lệnh, huấn luyện quân sự, võ thuật Công an nhân dân năm 2022.

Tham gia kiểm tra bắn đạn thật lần này là cán bộ chiến sỹ thuộc các phòng nghiệp vụ, phòng chức năng trong Công an tỉnh.
 
Cán bộ chiến sỹ thực hành bắn đạn thật
Nội dung kiểm tra bán đạn thật đợt này: Mỗi đồng chí được bắn tổng số 10 viên bằng súng CZ75 (trong đó: bắn thử 05 viên, bắn tính điểm 05 viên), với tư thế đứng bắn không bệ tỳ, mục tiêu bia số 5, cự ly 25m, thời gian bắn không hạn chế. Qua một buổi kiểm tra, trên 95% các học viên đạt yêu cầu theo kế hoạch huấn luyện đề ra.
 
Vị trí điều hành tuyến bắn
Đây là hoạt động thường niên của Công an tỉnh, thông qua việc kiểm tra đợt này nhằm đánh giá trình độ và kết quả huấn luyện thực hành ngắm, bắn súng của cán bộ chiến sỹ, đồng thời rút ra kinh nghiệm trong tổ chức huấn luyện từ đó góp phần nâng cao kỹ năng, bản lĩnh sử dụng vũ khí quân dụng, khả năng sẵn sàng chiến đấu cho cán bộ chiến sỹ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
Bộ phận tiếp đạn phục vụ việc bắn đạn thật

Bộ phận phục vụ ghi kết quả bắn đạn thật


Trên 95% cán bộ chiến sỹ hoàn thành tốt phần kiểm tra của mình trong buổi bắn

Nga Nguyễn - Đức Quang