Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Kiểm tra việc chấp hành điều lệnh CAND trong dịp Tết Nguyên đán 2023

Để bảo đảm việc tổ chức ứng trực, trực chiến phục vụ có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm bảo vệ an ninh, trật tự dịp Tết nguyên đán Quý Mão 2023, sáng ngày 21/1, Tổ kiểm tra điều lệnh nội vụ thuộc Phòng Công tác đảng và công tác chính trị của Công an tỉnh Hà Tĩnh do đồng chí Thượng tá Nguyễn Đình Vũ làm trường đoàn đã tiến hành kiểm tra tại các phòng, Công an các huyện, thành phố.


Tổ kiểm tra điều lệnh tăng cường kiểm tra việc chấp hành chế độ trực tại các đơn vị
Tại các đơn vị, Tổ công tác tiến hành kiểm tra việc thực hiện chế độ trực thông tin liên lạc; chế độ trực ban, trực chỉ huy, quân số thường trực, mặc trang phục, tư thế, lễ tiết tác phong, văn hóa ứng xử, tinh thần sẵn sàng chiến đấu của cán bộ chiến sĩ, nhất là đối với lực lượng trực tiếp chiến đấu tại địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự; trật tự nội vụ, vệ sinh trụ sở, cơ quan, doanh trại; trang trí Tết tại đơn vị; nơi tiếp khách, tiếp công dân; nơi ăn, nghỉ và nơi ở của cán bộ, chiến sĩ; kiểm tra công tác quản lý, sử dụng các trang thiết bị, vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện nghiệp vụ, phòng cháy, chữa cháy…
 
Kiểm tra việc đảm bảo quân số thường trực chiến đấu tại các đơn vị
Qua đợt kiểm tra cho thấy, CBCS đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo quân số thường trực, chấp hành nghiêm Điều lệnh, giữ gìn tư thế, lễ tiết tác phong chuẩn mực của người chiến sỹ CAND; đoàn kiểm tra Điều lệnh CAND chuyên trách của Công an tỉnh cũng đã nhắc nhỡ, chấn chỉnh, đôn đốc và động viên CBCS duy trì kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết và quy định của Bộ Công an, của Công an tỉnh, trong đó thực hiện nghiêm túc Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, nhất là trong những ngày trực Tết.
 
Đoàn kiểm tra nhắc nhở CBCS tại các đơn vị chấp hành nghiêm chỉnh chế độ trực trong những ngày Tết
Qua đây, đề nghị Công an các đơn vị tiếp tục phát huy những ưu điểm, kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót đã được nhắc nhở; chủ động các phương án luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, để góp phần thực hiện tốt công tác bảo đảm ANTT trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đang cận kề.
 

Nga Nguyễn