Ký kết Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự

Vừa qua, Công an huyện Cẩm Xuyên và Công ty cổ phần Powercare trong quá trình quản lý, vận hành Nhà máy Điện mặt trời Cẩm Hưng đã tổ chức lễ ký kết Quy chế phối hợp bảo đảm an ninh trật tự. Tham dự lễ ký kết có các đồng chí lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, về phía Công an huyện có đồng chí Thượng tá Phan Ngọc Tố - Trưởng Công an huyện, ông Bùi Quang Cường - Giám đốc Công ty cổ phần Powercare.


Toàn cảnh buổi lễ

 
Sau một buổi làm việc, 2 bên đã thống nhất ký kết Quy chế phối hợp. Việc ký kết có ý nghĩa quan trọng trong công tác phối hợp giữa Công an huyện Cẩm Xuyên  với Nhà máy điện mặt trời Cẩm Hưng nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn huyện nói riêng từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh nói chung đồng thời tạo tiền đề phát triển kinh tế cho xã nhà, góp phần xây dựng huyện Cẩm Xuyên phát triển toàn diện.
 

2 bên thống nhất ký kết Quy chế phối hợp

 
Việc phối hợp của hai đơn vị được thực hiện dựa trên phương châm và nguyên tắc theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi bên đã được pháp luật quy định và căn cứ vào yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ công tác bảo vệ an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh nông thôn..; tuyệt đối tuân thủ chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Việc trao đổi thông tin, tài liệu được thực hiện theo đúng quy định về quản lý, sử dụng và lưu giữ theo đúng chế độ bảo mật. Theo đó, quy chế đã nêu rõ nội dung, nhiệm vụ cụ thể của mỗi bên trong công tác nhằm bảo vệ an toàn các mặt công tác an ninh, bảo vệ tài sản, bảo đảm ANTT nhằm góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và hoạt động sản xuất, kinh doanh của Nhà máy điện mặt trời Cẩm Hưng được duy trì, ổn định và hiệu quả.

Bảo Trung