Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Lực lượng CAND giữ vững vai trò nòng cốt, xung kích bảo vệ an ninh Tổ quốc

Sau một buổi sáng làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Hội thảo khoa học "75 năm CAND xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra.

Hội thảo được tổ chức tại Hội trường Bộ Công an và trực tuyến tại 63 điểm cầu Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, dưới sự chủ trì của Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Điểm cầu tại Công an Hà Tĩnh

Tại điểm cầu Công an Hà Tĩnh, tham dự hội nghị có đồng chí Đại tá Phạm Thanh Phương - Phó Giám đốc Công an tỉnh, các đồng chí Trưởng Công an các phòng, huyện, thành phố, thị xã
Phát biểu kết luận hội thảo, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, cùng với gần 100 tham luận trong kỷ yếu, hội thảo đã bổ sung nhiều thông tin, tư liệu quý báu về quá trình ra đời, sự phát triển, trưởng thành và không ngừng lớn mạnh của lực lượng CAND; khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp to lớn của lực lượng CAND trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu kết luận hội thảo

Thứ nhất, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của lực lượng CAND trong 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.
Thứ hai, khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp to lớn của lực lượng CAND trong đấu tranh giành chính quyền về tay Nhân dân, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
Thứ ba, khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp quan trọng của lực lượng CAND trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Thứ tư, khẳng định rõ hơn lời dạy của Bác Hồ "Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn", nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng CAND giữ vai trò nòng cốt, xung kích.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Bộ trưởng Tô Lâm và Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành chủ trì hội thảo.
 

Để kết quả hội thảo đi vào thực tiễn, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Cục Khoa học, Chiến lược và lịch sử Công an phối hợp Công an các đơn vị, địa phương tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến tham luận, đóng góp của các đại biểu bổ sung, chỉnh lý, hoàn thiện lịch sử CAND; phối hợp với các đơn vị chức năng nghiên cứu những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn công tác Công an trong 75 năm qua để bổ sung, hoàn thiện hệ thống lý luận CAND; xây dựng, hoàn thiện báo cáo kết quả hội thảo theo chủ đề hội thảo đã đề cập báo cáo Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác Công an trong thời gian tới.
Bộ trưởng đề nghị Công an các đơn vị, địa phương chủ động tuyên truyền, quán triệt đến từng CBCS về truyền thống 75 năm lịch sử anh hùng, vẻ vang của lực lượng CAND, những kết quả đã đạt được trong 15 năm thực hiện Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với những phương pháp và hình thức phù hợp, lồng ghép với phong trào học tập 6 điều Bác Hồ dạy CAND, trong các hình thức sinh hoạt chính trị của đơn vị để từng CBCS thấm nhuần lý tưởng cách mạng, tự hào về thành quả của các thế hệ cha anh đi trước, ra sức, phấn đấu học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, năng lực công tác, phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân.
Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh việc chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách pháp luật phù hợp về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao hiệu quả các biện pháp công tác Công an đáp ứng đòi hỏi của tình hình, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong điều kiện hiện nay. Tiếp tục xây dựng, phát triển quan hệ hợp tác quốc tế...
Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục xây dựng, củng cố, phát triển phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp hiện nay, lực lượng CAND phải tập trung tuyên truyền, vận động để mỗi người dân đều trở thành chiến sỹ trên mặt trận phòng, chống COVID, giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho chính bản thân, gia đình và xã hội.
Phát huy truyền thống vẻ vang 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CAND nguyện trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân Việt Nam, siết chặt đội ngũ, tiếp tục nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, góp phần phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
Nhân dịp này, Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền, các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân đã quan tâm chỉ đạo, phối hợp, giúp đỡ lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó.

HÙNG - NHUNG