Lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH: Viết tiếp trang sử vàng truyền thống

Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành cùng với lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) cả nước, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an Hà tĩnh đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức; đã bền gan, vững chí, tận tuy với công việc; ngày cũng như đêm miệt mài cống hiến lập nên nhiều chiến công và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần đặc lực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

75 năm qua, cùng với lực lượng cảnh sát QLHC về TTXH  cả nước, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an Hà Tĩnh đã từng bước phát triển, trưởng thành, lập nên nhiều chiến công xuất sắc, góp phần tô thắm thêm trang sử vàng truyền thống của lực lượng Công an tỉnh nhà. 75 năm ấy dù phải trải qua nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau, nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình, kiểm soát chặt chẽ các loại giấy tờ, làm tốt công tác quản lý cư trú, phát động phong trào "bảo mật phòng gian" "ngũ gia liên bảo", phong trào bảo vệ trị an với khẩu hiệu "ba không, ba phòng" rất có hiệu quả. Đồng thời phối hợp chặt chẻ với lực lượng quân sự dập tắt hàng trăm vụ gây rối, bạo loạn; lực lượng trật tự trị an, cảnh sát khu vực, công an xã, bảo vệ dân phố cùng với nhân dân ngày đêm bám trụ địa bàn bảo vệ tính mạng, tài sản cho nhân dân, góp phần đảm bảo ANTT, đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
 
Sau ngày giải phóng, lực lượng Cảnh Sát QLHC về TTXH đã khẩn trương tiến hành công tác đăng ký, quản lý nhân hộ khẩu, khai báo trình diện, đấu tranh xóa bỏ tệ nạn xã hội, các tàn dư của chế độ cũ, ổn định tình hình an ninh trật tự, giữ vững thành quả cách mạng, góp phần phục vụ tốt công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Đặc biệt sau  ngày tái lập tỉnh  lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh nhà đã tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý nhân hộ khẩu, hộ tịch, cấp phát chứng minh nhân dân,  quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện trên địa bàn tỉnh, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, góp phần phòng ngừa, phục vụ tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.
Cũng như bao lực lượng khác vừa xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dù phải đối mặt với bao khó khăn, nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nòa lực lượng Cảnh sát QLHC luôn tỏ rõ lòng trung thành, sự tận tụy trong công việc, nổ lực phấn đấu vươn lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã giúp lãnh đạo Công an tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự. Thành lập Ban Chỉ đạo Cuộc vận động và chỉ đạo công an các huyện, thành phố triển khai thực hiện các kế hoạch một cách nghiêm túc, kịp thời; Thực hiện có hiệu quả các Nghị định của Chính phủ, Chỉ thị của Bộ công an, UBND tỉnh trên lĩnh vực quản lý nhà nước về trật tự xã hội; trong đó tập trung làm tốt các mặt công tác quản lý nhân hộ khẩu, nhất là ở các xã thuộc khu vực biên giới, tăng cường kiểm tra, rà soát, thu hồi vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trong dân, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, từng bước kiện toàn các Ban bảo vệ dân phố, lực lượng Công an ở các xã, phường, thị trấn đủ mạnh, góp phần kiểm soát tốt tình hình ANTT ngay tại cơ sở; thực hiện tốt các mặt công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Đất nước mở cửa, hội nhập và phát triển, công tác quản lý nhà nước về TTXH yêu cầu cao hơn, phức tạp hơn, trước thực tế đó lực lượng QLHC về TTXH đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng triển khai, thực hiện các qui định của pháp luật về cư trú, CMND, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo ...tới mọi người dân, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT phục vụ tốt các yêu cầu chính đáng của cán bộ, nhân dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó kịp thời tham mưu cho Ban giám đốc chỉ đạo Công an các huyện, thành phố, thị xã tập trung đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực công tác quản lý về TTXH. Qua đó đã vậy đã cắt giảm được các thủ tục không cần thiết, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính so với trước. Trong tiến trình cải cách hành chính, lực lượng QLHC không ngừng đổi mới lề lối tác phong làm việc, ý thức tình thần phục vụ nhân. Với những biện pháp, cách làm phù hợp trong tiến trình đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Trong những năm qua lực lượng QLHC về TTXH đã  giải quyết hàng trăm ngàn lượt thủ tục hành chính  kịp thời  chính xác, hiệu quả cao, phục vụ tốt yêu cầu của các cơ quan, doanh nghiệp, nhân dân, tạo được hình ảnh đẹp trong lòng người dân.
Hà Tĩnh đang ngày càng thay da đổi thịt, diễn mạo đô thị, khu công nghiệp đang được hình thành và đi vào hoạt động, lưu lượng người đến làm ăn, sinh sống trên địa bàn ngày càng đông, đặt ra nhiệm vụ quản lý cư trú đối  với lực lượng QLHC ngày càng nặng nề hơn. Để làm tốt công tác quản lý nhà nước về TTXH  Lực lượng QLHC về TTXH từ tỉnh đến cơ sở bám nắm địa bàn, phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thường xuyên kiểm tra đôn đốc các cá nhân, tổ chức đến làm ăn, sinh sống trên địa bàn thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ của mình, làm tốt công tác đăng ký tạm trú, khai báo lưu trú; đặc biệt là quản lý cư trú đối với người nước ngoài;  không để cho đối tượng xấu lợi dụng xâm nhập, cư trú bất hợp pháp, giữ vững ổn định ANTT trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện các Nghị định của Chính phủ về pháo; công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Lực lượng Cảnh sát QLHC đã triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp, phối hợp với các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tích cực vận động người dân không tàng trử, sử dụng pháo, tàng trử vũ khí, vật liệu nổ; thông qua công tác tuyên truyền, vận động đã thu hồi được số lượng lớn vũ khí, công cụ hộ trợ, góp phần ngăn ngừa tội phạm sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ gây án; đồng thời triển khai lực lượng đấu tranh có hiệu qủa với các hành vi sử dụng pháo. Trong những năm gần đây, trước yêu cầu của công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội ngày càng cao, lần lượt lực lượng Cảnh sát 113, Cảnh sát trật tự thuộc phòng Cảnh sát QLHC về TTXH được thành lập và đi vào hoạt động. Lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh 113, Cảnh sát trật tự được củng cố, tăng cường và hoạt động có hiệu quả, thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT, trực tiếp tham gia giải quyết ngăn chặn kịp thời các địa bàn công cộng, khu dân cư, thu giữ nhiều loại hung khí gây án…làm hạn chế các hoạt động phạm pháp, có tác dụng trấn áp tội phạm, làm giảm rõ rệt các hành vi phạm tội có tính chất manh động, coi thường pháp luật, tạo được niềm tin trong quần chúng nhân dân, đồng thời hoạt động của lực lượng cảnh sát trật tự, CS113 đã hỗ trợ tích cực cho các lực lượng nghiệp vụ trong điều tra, xử lý tội phạm.
Nét nổi bật của lực lượng lượng Cảnh sát Quản lý hành chính trong giai đoạn hiện nay đó là việc thực hiện chủ trương của Chính phủ Bộ Công an xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, cấp CCCD, gắn chíp điện tử. Với vai trò là lực lượng nồng cốt lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính đã phối hợp với Công an các huyện, Thành phố, thị xã  phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đến CBCS. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến mục đích, ý nghĩa tầm quan trọng của việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đến các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và phối hợp trong quá trình thực hiện. Với sự chỉ đạo sát sao của Ban giám đốc, sự cố gắng nổ lực của cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng, đến ngày 25/03/2021, Công an Hà Tĩnh đã hoàn thành 100% việc cập nhật, điều chỉnh số hồ sơ hộ khẩu thông tin dân cư trên phần mềm hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Kết quả đó đã đưa Công an Hà Tĩnh trở thành  đơn vị dẫn đầu cả nước về việc cập nhật, điều chỉnh số hồ sơ hộ khẩu thông tin dân cư trên phần mềm hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, bố trí, luân phiên các ca hợp lý và các điều kiện đảm bảo khác để phát huy tối đa hiệu suất thu nhận cấp CCCD. Đến thời điểm hiện tại công tác cấp thẻ CCCD tất cả các đơn vị địa phương trong tỉnh đều hoàn thành chỉ tiêu ngày Bộ Công an giao, đặc biệt có nhiều địa phương vượt chỉ tiêu ngày với số lượng hồ sơ thu nhận cao. Với kết quả đó đã đưa Công an Hà Tĩnh liên tục là địa phương đứng trong top 10 cả nước về thu nhận hồ sơ cấp CCCD trong ngày. Quyết tâm cao nhất để hoàn thành việc cấp 1,1 triệu thẻ CCCD, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ Bộ Công an giao.
75 năm! xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, tiếp nối truyền thống các thế hệ đàn anh đi trước, CBCS cảnh sát QLHC về TTXH hôm nay không ngừng ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao hiệu quả các mặt công tác, đổi mới lề lối làm việc, nêu cao tinh thần, thái độ, tận tình phục vụ nhân dân. Thực hiện tốt lời huấn thị của cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn khi nói về lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH " Nhiệm vụ của công tác trật tự là thi hành luật lệ nhưng không chỉ phạt, chỉ bắt mà việc chính là ngăn ngừa, chỉ dẫn cho nhân dân tránh lỗi lầm…người công an trật tự là người cán bộ mang huy hiệu công an, tiêu biểu của trật tự của chính quyền nên luôn luôn phải giữ gìn tư cách, chớ hách dịch, hủ hóa, cần phải thực sự là bạn dân, là cán bộ gương mẫu…", xây dựng lực lượng Cảnh sát hành chính  “vừa hồng, vừa chuyên” -  Vì nhân dân phục vụ.
Trong hành trình 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, dũng cảm, mưu trí, nêu cao tình thần tận tụy, quên mình vì nhiệm vụ, vì Đảng, vì Tổ quốc và nhân dân. Với những cống hiến, hy sinh trong suốt chặng đường 75 qua, lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Hà Tĩnh đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng nhiều huân, huy chương các loại, Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh tặng nhiều bằng khen cho tập thể và cá nhân. Giám đốc Công an tỉnh tặng nhiều giấy khen cho đơn vị và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT; hàng chục lượt cán bộ chiến sĩ đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở... Những thành tích, kết quả đó là động lực, là hành trang tiếp thêm nghị lực, niềm tin, sức mạnh để CBCS lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH công an Hà Tĩnh hôm nay không ngừng nổ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.- Viết tiếp những chiến công lên trang sử vàng truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

 
Thời gian tới lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH tiếp tục quán triệt kịp thời các văn bản qui định của nhà nước trên lĩnh vực quản lý nhà nước về ANTT; Chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền, tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động mạnh mẽ, vận động toàn dân thu hồi hiệu quả các loại VK-VLN-CCHT; chủ động có các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm và các vi phạm pháp luật khác liên quan đến VK-VLN-CCHT, pháo, nhất là vào các đợt cao điểm. tập trung quản lý tốt các ngành nghề kinh doanh có điều kiện để hoạt động trên địa bàn; chỉ đạo, hướng dẫn, chấn chỉnh nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác của Công an cơ sở nhất là CSKV, Công an XDPT và PTX về ANTT, Công an xã ; triển khai thực hiện tốt Luật Cư trú, đặc biệt là công tác đăng ký, quản lý cư trú tại các địa bàn trọng điểm, khu kinh tế; triển khai thực hiện tốt 2 đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp thẻ căn cước công dân theo đúng lộ trình đã đề ra; nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh (CS113) và Cảnh sát trật tự đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ;  thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trên lĩnh vực quản lý hành chính về ANTT. Ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về ANTT cũng như đáp ứng được yêu cầu CCHC. Làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, xây dựng lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Thượng tá Trần Thị Ngọc - Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH