Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Luôn vững vàng trên trận tuyến phòng cháy và chữa cháy

Trải qua 59 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Hà Tĩnh đã lập nên những chiến công xuất sắc. Phát huy truyền thống của đơn vị, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ PCCC&CNCH đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, không ngừng trưởng thành về mọi mặt, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh.

Thời gian qua, lực lượng PCCC&CNCH với chức năng quản lý nhà nước trên lĩnh vực PCCC, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Tĩnh đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc công tác PCCC trên địa bàn đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia PCCC; hiệu lực quản lý nhà nước về công tác PCCC được tăng cường; cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị ngày càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình trong công tác tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định về an toàn PCCC.
 

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH kiểm tra công tác PCCC trong quá trình sản xuất gas

 
Để chủ động phòng ngừa, đảm bảo an toàn về công tác PCCC, thời gian qua, lực lượng PCCC thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra đảm bảo PCCC tại các chợ, Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng bách hóa trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân, phổ biến kiến thức, hướng dẫn kỹ năng PCCC và cứu nạn, cứu hộ nhằm nâng cao ý thức tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC và cứu nạn, cứu hộ của cán bộ, nhân viên Ban quản lý các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị; chủ hộ kinh doanh và quần chúng nhân dân.

 

Đội PCCC cơ sở làm tốt công tác PCCC tại đơn vị
 
Với phương châm 4 tại chỗ trong công tác PCCC, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tiến hành nhiều biện pháp huy động sức mạnh tổng hợp của các tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân tham gia công tác PCCC. Lực lượng PCCC các cơ quan, ban, ngành, doanh nghiệp thành lập đội chữa cháy tại chỗ và thường xuyên triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác PCCC.
Đặc biệt, công tác tuyên truyền vận động, xây dựng phong trào toàn dân PCCC đã được chú trọng, nội dung truyên truyền phong phú, đa dạng, phù hợp với tình hình thực tế địa phương và khu vực sản xuất, kinh doanh; qua đó đã làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác PCCC. Đến nay, toàn tỉnh có 3 đội chữa cháy chuyên nghiệp được trang bị 20 xe chữa cháy và phục vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; có hàng nghìn đội chữa cháy cơ sở và dân phòng được tham gia huấn luyện nghiệp vụ cơ bản về PCCC.
 

Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra công tác PCCC và CNCH 
​​​​​​
Bên cạnh việc tăng cường công tác phòng ngừa, kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở khắc phục những thiếu sót về bảo đảm an toàn PCCC, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Tĩnh luôn luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, chuẩn bị tốt cả về lực lượng và phương tiện, bảo đảm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, chỉ huy chữa cháy kịp thời và có hiệu quả.
Từ đầu năm 2020 đến nay, Phòng Cảnh sát PCCC đã tổ chức trên 30 lớp tập huấn nghiệp vụ về PCCC cho cán bộ, nhân viên các tổ chức, doanh nghiệp trên địa  bàn toàn tỉnh. Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, loại bỏ những thủ tục không cần thiết, rút ngắn thời gian trả kết quả trong thẩm duyệt thiết kế về PCCC và các thủ tục liên quan đến đến công tác PCCC cho cơ sở. Định kỳ rà soát phân loại cơ sở sở đưa vào diện quản lý PCCC và có kế hoạch tổ chức kiểm tra hướng dẫn công tác an toàn PCCC tại cơ sở thuộc các chuyên ngành, chuyên đề và địa bàn trọng điểm. Qua công tác kiểm tra đã phát hiện kiến nghị cơ sở khắc phục những thiếu sót, tồn tại đồng thời xử lý nghiêm những vi phạm trong PCCC. Nhờ làm tốt công tác phòng ngừa nên trong những năm qua trên địa bàn tỉnh số vụ cháy ở mức thấp và không có cháy lớn.
 

Phút nghỉ ngơi ngắn ngủi của CBCS PCCC trong đợt cháy rừng ở Hương Sơn 

 
Cùng với việc nâng cao hiệu quả công tác, chiến đấu, việc xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH trong sạch, vững mạnh là mục tiêu quan trọng hàng đầu, có tính quyết định đến việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ được tăng cường. Các phong trào, các cuộc vận động do các cấp phát động được tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả capo. Vì vậy, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ PCCC&CNCH luôn luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; không ngại khó khăn gian khổ, mưu trí, linh hoạt và sáng tạo trong công tác chiến đấu; trình độ, năng lực, chuyên môn được nâng cao, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong mọi giai đoạn cách mạng.
 

Lực lượng PCCC tăng cường công tác huấn luyện nghiệp vụ 

 
Chiến đấu trên mặt trận không tiếng súng nhưng những chiến sỹ phòng PCCC và CNCH không đồng nghĩa với việc không có sự hy sinh, hiểm nguy và vất vả. Hạnh phúc và chiến công của các anh gắn liền với việc cứu người, cứu tài sản cho nhân dân và nhà nước. Ghi nhận những nỗ lực ấy, trong những năm qua, nhiều tập thể cá nhân của đơn vị đã được Bộ Công an, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, UBND Tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng. Những phần thưởng ấy là động lực để mỗi cán bộ chiến sỹ phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, nêu cao tinh thần, ý chí chiến đấu “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.
Với  niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng, phát huy truyền thống của đơn vị, với khí thế thi đua lập nhiều thành tích mới, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Tĩnh quyết tâm đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, làm tốt công tác tham mưu, không ngừng nâng cao cảnh giác, rèn luyện vững vàng về kỹ năng sẵn sàng chiến đấu, chủ động ứng phó có hiệu quả khi có cháy, nổ xảy ra, góp phần xứng đáng vào sự phát triển của quê hương đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân.

HỒNG NHUNG - ANH CƯỜNG