Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Nâng cao chất lượng tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Chiều ngày 23/11, Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022; triển khai thực hiện chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” trên toàn quốc.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, kết nối từ điểm cầu Bộ Công an tới điểm cầu Công an 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.
 
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh
Đồng chí Trung tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Cùng tham dự có đồng chí Nguyễn Lan, Phó Ban Dân vận Trung ương; đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo các Bộ, ban, ngành và đại diện các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an.
Tham dự hội nghị tại điểm cầu Công an Hà Tĩnh có đồng chí Nguyễn Đình Hải, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ và đồng chí Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh đồng chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh, cùng tham dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các sở, ngành và thành viên Ban chỉ đạo “Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tỉnh; đại diện lãnh đạo các phòng, công an các huyện, thành phố, thị xã trong Công an tỉnh.
 
Đồng chí Nguyễn Đình Hải, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ và đồng chí Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh đồng chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh
Tại hội nghị đại diện tại các điểm cầu đã được nghe báo cáo tóm tắt kết quả tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022. Theo đó, thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với Mặt rận Tổ quốc Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể tham mưu cấp uỷ, chính quyền, Ban chỉ đạo “Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” cùng cấp tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022.
 Đại diện các sở, ngành tham dự hôi nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh
Trong đó, lực lượng Công an các cấp đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, lực lượng và cấp uỷ, chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với nhiều hình thức phong phú, đa dạng qua đó góp phần tạo hiệu ứng thi đua sôi nổi, sức lan toả thu hút đông đảo Nhân dân tham gia phong trào và ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
 

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến
Các hoạt động “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022, được các địa phương tổ chức với nhiều hoạt động phần lễ, phần hội phong phú, thiết thực, qua đó góp phần ôn lại truyền thống, biểu dương, trao thưởng đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tiến hành thảo luận, trao đổi kinh nghiệm công tác; tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các ban, ngành, tổ chức, đoàn thể trong công tác đảm bảo ANTT. Nhiều địa phương đã có những cách làm sáng tạo trong việc tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, qua tổ chức ngày hội các đơn vị, địa phương đã thăm hỏi và tặng trên 35.000 suất quà với tổng gía trị gần 35 tỷ đồng cho các gia đình chính sách, cá nhân điển hình tiên tiến. Rà soát, đánh giá và biểu dương, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tổ chức có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó Bộ Công an đã tặng 4.346 kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tặng 165 Bằng khen; Uỷ ban nhân dân các cấp, Giám đốc công an các tỉnh, thành phố đã trao tặng hàng ngàn Bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân tạo khí thế thi đua sôi nổi đúng với ý nghĩa của ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
 

Thành viên chỉ đạo 138 tỉnh tham dự hội nghị tổng kết ngày hội
Cũng tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đã triển khai thực hiện chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” trên toàn quốc đến các điểm cầu trên toàn quốc.
Để tiếp tục nâng cao hiệu quả việc tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và triển khai thực hiện tốt các tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”, tại hội nghị đại biểu tham dự tại các điểm cầu đã trực tiếp thảo luận, trao đổi, chia sẽ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo cũng như đề xuất các giải pháp khắc phục những vấn đề còn tồn tại, hạn chế.
Cũng tại hội nghị, để biểu dương, động viên đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia phong trào xây dựng toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an đã tổ chức trao Bằng khen cho 17 tập thể và 22 cá nhân.
Phát biểu kết luận tại hội nghị đồng chí Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả quyết định của Chính phủ về ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Công an các đơn vị địa phương cần đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp công tác, tập trung nâng cao chất lượng xây dựng phong trào, xây dựng nông thôn mới, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, chiến lược, phức tạp về ANTT. Tăng cường quan hệ phối hợp với các lực lượng, Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan, ban, ngành trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chú trọng làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng; đẩy mạnh ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí ANTT an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” góp phần nâng cao hiệu quả thực tiễn công tác của lực lượng Công an.
 
Phát biểu tại điểm cầu Hà Tĩnh, đồng chí Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh cảm ơn các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã sôi nổi tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ trong thời gian qua, góp phần quan trọng đảm bảo ANTT trên địa bàn, phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
Tại Hà Tĩnh, trong năm 2022 lực lượng Công an tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia ngày hội, nhờ đó đã có trên 84.000 lượt người dân tham gia ngày hội toàn dân bảo vệ an toàn quốc trên địa bàn toàn tỉnh. Chú trọng tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, vă hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, nhân đạo, thăm hỏi, tặng 412 suất quà cho các đối tượng chính sách, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Trong năm 2022, toàn tỉnh tổ chức 1407 “điểm” ngày hội tại cấp xã, thôn, bản; trong đó có 15 điểm có lãnh đạo tỉnh, 209 điểm có lãnh đạo huyện cùng dự.

 

Nga Nguyễn - Anh Cường