Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Nâng cao hiệu quả công tác phòng, cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đại tá Đặng Hoài Sơn – Phó giám đốc Công an tỉnh tại hội nghị triển khai công tác năm 2023 của phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh vào sáng ngày 09/01/2023.

Năm 2022, bám sát các Kế hoạch của Bộ Công an và sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Phòng PC07 đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu công tác, nhiệm vụ được giao. Đơn vị đã làm tốt công tác tham mưu, thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC; đồng thời nâng cao công tác hướng dẫn, kiểm tra, tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ, phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH.

Đại biểu tham dự hội nghị
Đặc biệt, thực hiện Kế hoạch 513 của Bộ Công an về tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC và CNCH trên phạm vi toàn quốc; Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH  đã chủ động tham mưu UBND tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh trong việc triển khai thực hiện, là lực lượng nòng cốt trong 68 ngày đêm cao điểm, Đơn vị đã phối hợp với Công an cấp huyện, cấp xã rà soát, kiểm tra trên 14 ngàn cơ sở, phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 479 trường hợp với 587 hành vi vi phạm, xử phạt trên 2 tỷ đồng; qua đó đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh. Với những thành tích, kết quả đã đạt được, năm 2022 phòng Cảnh sát PCCC&CNCH được tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”

Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những thành tích mà tập thể Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đồng chí Phó giám đốc chỉ đạo, trong thời gian tới Phòng Cảnh sát PCC&CNCH cần bám sát các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra; đề cao trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH trong tình hình mới, tiếp tục thực hiện chủ trương, tinh thần Kế hoạch 513; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh công tác nghiệp vụ cơ bản và các mặt công tác khác, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy xẩy ra.

Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó giám đốc CAT trao danh hiệu thi đua cho tập thể...
 Tại Hội nghị, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã trao thưởng cho 05 tập thể, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2022, đồng thời phát động phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2023.

và cá nhân.

Đình Lộc - PCCC