Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự

Bộ Công an tiếp tục coi nhiệm vụ hoàn thiện thể chế, hành lang pháp lý, chính sách pháp luật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự và các mặt công tác Công an.

Chiều 8/9, tại Hà Nội, Bộ Công an và Uỷ ban Quốc phòng và An Ninh (QP và AN) của Quốc hội tổ chức cuộc họp để thông báo về Chương trình xây dựng Luật và Pháp lệnh năm 2022, dự kiến Chương trình xây dựng Pháp luật, Pháp lệnh toàn khoá do Bộ Công an đề nghị và tổ chức Lễ Ký Quy chế phối hợp công tác giữa hai cơ quan.

Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban QP và AN của Quốc hội đồng chủ trì buổi lễ.

Dự buổi lễ có Thượng tướng Trần Quang Phương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an…


Bộ trưởng Tô Lâm cùng Chủ nhiệm Uỷ ban QP và AN của Quốc hội Lê Tấn Tới ký kết Quy chế phối hợp công tác.

Ngày 20/6/2013, Uỷ ban QP và AN của Quốc hội cùng Bộ Công an đã ký Quy chế phối hợp công tác. Sau hơn 8 năm thực hiện quy chế, công tác phối hợp giữa hai cơ quan đã được tăng cường và đạt nhiều kết quả tốt đẹp, nhất là trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát, khảo sát và trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên.

Cụ thể, đã phối hợp xây dựng, thẩm tra chỉnh lý 14 luật, 2 pháp lệnh, 3 nghị quyết, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật, đảm bảo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý Nhà nước, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, biện pháp bảo vệ An ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng CAND ngày càng vững mạnh.


Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ.

Hai cơ quan đã tích cực chủ động phối hợp giám sát, khảo sát các nội dung có liên quan đến thực hiện chính sách, pháp luật về an ninh, trật tự và bảo đảm chế độ chính sách cho CAND. Đồng thời, phối hợp có hiệu quả trong hoạt động cung cấp trao đổi thông tin giám sát văn bản quy phạm pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy định của pháp luật…

Nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp giữa Uỷ ban QP và AN của Quốc hội với Bộ Công an theo nguyên tắc chủ động thường xuyên kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; triển khai, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ có liên quan đến trách nhiệm của hai cơ quan trong thời gian tới, tại buổi lễ, Bộ trưởng Tô Lâm và Chủ nhiệm Uỷ ban QP và AN của Quốc hội Lê Tấn Tới đã ký quy chế phối hợp công tác. Theo đó, quy chế mới gồm 3 chương, 25 điều, đã bổ sung 3 điều, sửa đổi bổ sung 22 điều, khắc phục những bất cập, hạn chế của Quy chế phối hợp năm 2013.


Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Tấn Tới khẳng định, việc xây dựng Quy chế phối hợp giữa Uỷ ban QP và AN của Quốc hội và Bộ Công an là yêu cầu cần thiết đặt ra hiện nay. Vì Quy chế cũ từ năm 2013 đến nay đã có những thay đổi cả về lý luận và thực tiễn đặt ra. Quy chế được ký kết vừa là cơ sở để các cơ quan chuyên môn làm việc, trao đổi thông tin kịp thời, đáp ứng yêu cầu thực tế đặt ra; vừa để gắn kết tình cảm giữa Uỷ ban QP và AN của Quốc hội với các cơ quan chức năng của Bộ Công an.


Chủ nhiệm Uỷ ban QP và AN của Quốc hội Lê Tấn Tới phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Trần Quang Phương bày tỏ vui mừng khi dự và chứng kiến Lễ Ký kết giữa Bộ Công an và Uỷ ban QP và AN; đánh giá cao hai cơ quan đã hoàn thiện dự thảo Quy chế phối hợp, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của mình theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trong thời gian tới, hai bên cần phải xác định cụ thể các hoạt động phối hợp, nội dung phối hợp, trình tự thực hiện; không chỉ chủ động phối hợp giữa hai cơ quan, mà có thêm nhiều ý kiến đóng góp trong hoạt động chung của Quốc hội.


Bộ trưởng Tô Lâm trao Kỷ niệm chương Bảo vệ An ninh Tổ quốc tặng đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí Thường trực Uỷ ban QP và AN của Quốc hội, Vụ QP và AN, Văn phòng Quốc hội.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định mối quan hệ chặt chẽ giữa Bộ Công an và Uỷ ban QP và AN trong các nhiệm kỳ của Quốc hội. Trong nhiệm kỳ tới, Bộ Công an tiếp tục coi nhiệm vụ hoàn thiện thể chế, hành lang pháp lý, chính sách pháp luật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự và các mặt công tác Công an.

Bộ trưởng Tô Lâm tin tưởng, thông qua Quy chế mới này, trong thời gian tới, quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan sẽ tiếp tục được củng cố, tăng cường và hiệu quả hơn.


Bộ trưởng Tô Lâm , Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng các đại biểu dự buổi lễ.
Cũng tại buổi lễ, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao Kỷ niệm chương Bảo vệ An ninh Tổ quốc tặng đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí Thường trực Uỷ ban QP và AN của Quốc hội, Vụ QP và AN, Văn phòng Quốc hội…

Theo CAND