Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Nâng cao nghiệp vụ PCCC cho CBNV Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Tĩnh

Ngày 15/6, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Hà Tĩnh tổ chức tập huấn phòng cháy chữa cháy cho toàn thể CBNV với hai nội dung cơ bản tuyên truyền, phổ biến kiến thức về PCCC và thực tập phương án chữa cháy tại chỗ tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Hà Tĩnh.

Toàn thể CBNV được lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tuyên truyền phổ biến chi tiết các lý thuyết về công tác PCCC, tình hình cháy, nổ trên địa bàn thành phố trong thời gian vừa qua, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác PCCC, quy trình xử lý khi có cháy nổ xảy ra, cách thoát nạn trong điều kiện cháy, cách sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ, cách vận hành và kiểm tra hệ thống PCCC …

Bên cạnh đó các CBNV Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Hà Tĩnh còn được trực tiếp một số kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cơ bản như: Sử dụng lăng, vòi chữa cháy, sử dụng bình chữa cháy bằng khí CO2 và bình chữa cháy bằng bột để dập tắt đám cháy…

Qua buổi tập huấn giúp CBNV Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Hà Tĩnh nhận thức được tầm quan trọng của công tác PCCC, trang bị tốt hơn kiến thức về PCCC, nâng cao cảnh giác và sẵn sàng xử lý các tình huống cháy nổ khi có sự cố xảy ra, góp phần đảm bảo an toàn hoạt động của đơn vị.

Khắc Quân - PCCC